Publisert

Nasjonal konferanse november 2015 – utvidet tematikk og oppstart én dag tidligere

NK LMH og Helsedirektoratet har bestemt seg for å samarbeide om en nasjonal konferanse til høsten. Konferansen NK LMH har annonsert tidligere får dermed utvidet tematikk og starter én dag tidligere. Konferansedatoer er 18.–20. november 2015.

Om konferansen

Målgrupper: ansatte og ledere i kommuner og helseforetak, spesielt de som jobber i lærings- og mestringstjenester og frisklivssentraler, representanter fra brukerorganisasjoner og frivillig organisasjoner, ansatte og ledere i NAV og bedriftshelsetjeneste, forskere, utdanningspersonell, helsepolitikere og andre som arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester

Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo

Dato og tid: fra og med lunsj 18. november til og med lunsj 20. november 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Helsedirektoratet går sammen om å arrangere konferanse 18.–20. november 2015. Denne konferansen kommer istedenfor konferansen om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer som NK LMH hadde planlagt alene 19.–20. november.

– Nå som vi samarbeider med direktoratet vil vi utvide tematikken. Av praktiske årsaker starter vi ved lunsjtider dagen før opprinnelig planlagt dato og avslutter ved lunsjtider siste dag. Derfor er det 18.–20. november som nå er gjeldende datoer. De som er interessert i konferansen, må merke av disse datoene i kalenderen nå, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

Programkomité

Konferansen har en programkomité med representanter fra brukerorganisasjoner, kommuner, fylker, helseforetak, NK LMH og Helsedirektoratet.

NK LMHs årlige forskerkonferanse og årets nasjonale nettverkssamling for NK LMHs nettverk for samhandling om kommunale lærings- og mestringstjenester inngår i konferansen. Her er det henholdsvis forsker Una Stenberg og spesialrådgiver Kari Hvinden ved NK LMH som har ansvar for programmet.

Kontaktperson

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 30. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.