Publisert

Utdanninger med helsepedagogiske formål

NK LMH har laget en oversikt over utdanninger med helsepedagogiske formål. Kanskje er det utdanninger her som er relevante for deg?

Marie Moksness utdanninger helsepedagogikk

Helsepedagogikk er et satsingsområde ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Som et ledd i dette arbeidet har NK LMH ønsket å kartlegge og synliggjøre utdanninger som understøtter helsepedagogisk praksis.

Under presenterer vi utdanningene vi har funnet i kartleggingen vår (se faktaboks), i alfabetisk rekkefølge etter tittelen på utdanningen under utdanningskategoriene videreutdanning, bachelor og master.

Oversikten er ikke uttømmende. Hensikten vår er å presentere noen utdanninger med helsepedagogiske formål med ulik lengde, ulike kompetansekrav og ulik geografisk beliggenhet. Oversikten kan for eksempel være en nyttig ressurs for de av dere som vurderer å ta en helsepedagogisk utdanning.

Om kartleggingen

Kartleggingen er gjort i to ledd:

 1. Vi har hentet informasjon fra et fritekstsøk på utdanning.no med utvalgte søkeord.
 2. Deretter har vi innhentet informasjon fra nettsidene til høgskoler og universitet.

Vi har gjennomført søkene i perioden 15.−17. januar 2015.

Søkekriterier
Søket er gjort på bakgrunn av følgende kriterier:

 • at det er et regelmessig utdanningstilbud
 • at tittelen på utdanningen inneholder enten ordet helsepedagogikk, helsepsykologi, helsefremmende, helseatferd, helsevitenskap, folkehelse, folkehelsearbeid, folkehelsevitenskap, mestring, brukermedvirkning eller empowerment
 • at utdanningen har helsepedagogiske formål som for eksempel
  • helsefremmende perspektiv
  • mestringsperspektiv
  • tverrfaglig perspektiv
  • brukerinvolvering/
   medvirkningsperspektiv

Helsepedagogikk

I helsetjenesten brukes ofte begrepet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samhandle med brukere, pasienter og pårørende når målet er å legge til rette for læring og fremme mestring ved langvarige helseutfordringer.

Helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud. Kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk gis i form av kurs og studietilbud.

Les mer på siden om helsepedagogikk i verktøykassen.

Videreutdanning

 • Tilbud: Grunnleggende helsepedagogikk
  Studiepoeng: 7,5
  Hvor: Høgskolen i Hedmark, Elverum
 • Tilbud: Folkehelse og helseatferd
  Studiepoeng: 15
  Hvor: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer
 • Tilbud: Folkehelsearbeid
  Studiepoeng: 30
  Hvor: Universitetet i Nordland, Bodø
 • Tilbud: Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre
  Studiepoeng: 60
  Hvor: Høgskolen i Bergen, Bergen
 • Tilbud: Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere
  Studiepoeng: 30
  Hvor: Universitetet i Nordland, Bodø
 • Tilbud: Helsepsykologi
  Studiepoeng: 30
  Hvor: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde

Bachelor

 • Tilbud: Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid
  Studiepoeng: 180
  Hvor: Universitetet i Bergen, Bergen
 • Tilbud: Bachelor i folkehelsearbeid
  Studiepoeng: 180
  Hvor: Høgskolen i Hedmark, Elverum
 • Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
  Studiepoeng: 180
  Hvor: Høgskolen i Bergen, Bergen
 • Tilbud: Bachelor i livsstilsendring og folkehelse
  Studiepoeng: 180
  Hvor: Norges Helsehøyskole, Oslo
 • Tilbud: Folkehelsearbeid, bachelorprogram
  Studiepoeng: 180
  Hvor: Universitetet i Agder, Kristiansand

Master

 • Tilbud: Folkehelsevitenskap
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Agder, Kristiansand
 • Tilbud: Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Volda, Volda
 • Tilbud: Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik
 • Tilbud: Master i folkehelsevitenskap – med vekt på endring av livsstilsvaner
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Hedmark, Elverum
 • Tilbud: Master i folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Tilbud: Master i helse og empowerment
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
 • Tilbud: Master i helsefremmende arbeid
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Vestfold
 • Tilbud: Master i helsevitenskap
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Universitetet i Stavanger, Stavanger
 • Tilbud: Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi
  Studiepoeng: 120
  Hvor: Universitetet i Bergen, Bergen

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at NK LMH ikke har gått inn og sett på kvaliteten på de utdanningstilbudene. Slik informasjon må eventuelt hver av dere skaffe dere selv.

Skrevet av Marie Moksness, prosjektmedarbeider NK LMH innen satsingsområdet helsepedagogikk

 • Publisert: 27. januar 2015.
 • Sist oppdatert: 2. juli 2020.