Planer og årsrapporter

Ved NK LMH arbeides det etter en langsiktig overordnet strategisk plan. Vi har utarbeidet en strategiplan for perioden 2019–2023.

Forsiden på Strategiplan 2019–2023Strategiplanen omhandler fagområdet læring og mestring innen helse og er i tråd med oppgavene som er gitt NK LMH gjennom forskrift 1706 om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Les mer om tjenestens hovedoppgaver og mandat her.

Last ned strategi 2019–2023.

Les nyhetssak om inneværende strategiperiode her.

Kompetansespredning

Med forankring i vår overordnede strategi er det utarbeidet en plan for kompetansespredning. Planen synliggjør hvilke tiltak som prioriteres for å nå målene om å bygge og formidle kompetanse innen lærings- og mestringsfeltet. Den gir også en oversikt over interessenter, ulike tiltak og virkemidler som tas i bruk.

Last ned kompetansespredningsplan.

Årsrapporter

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) rapporterer på sin virksomhet til Helsedirektoratet. Her finner du en oversikt over tilgjengelige årsrapporter:

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 9. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 14. februar 2024.