Planer og årsrapporter

Ved NK LMH arbeides det etter en langsiktig overordnet strategisk plan. For tiden pågår det planarbeid for en ny strategiperiode, som vil ha oppstart i 2019.

Forsiden til gjeldende stratgiplanNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet strategiplan for perioden 2014–2018. Strategiplanen omhandler fagområdet læring og mestring innen helse, i tråd med oppgavene som er gitt NK LMH gjennom forskrift 1706 om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Last ned PDF av strategiplan.

Kompetansespredning

Med forankring i vår overordnede strategi er det utarbeidet en plan for kompetansespredning. Planen synliggjør hvilke tiltak som prioriteres for å nå målene om å bygge og formidle kompetanse innen lærings- og mestringsfeltet. Den gir også en oversikt over interessenter, ulike tiltak og virkemidler som tas i bruk.

Last ned kompetansespredningsplan.

Årsrapporter

NK LMH rapporterer på sin virksomhet til Helsedirektoratet. Her finner du en oversikt over tilgjengelige årsrapporter:

  • Publisert: 9. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 4. mars 2019.