Tilbud du kan ta i bruk

NK LMH har utviklet lærings- og mestringstilbud som kan tas i bruk både i sykehus og kommuner. På disse sidene finner du beskrivelser av de ulike gruppetilbudene, samt håndbøker og andre verktøy utviklet til støtte for etablering og gjennomføring av tilbudene.

Lærings- og mestringsvirksomheten har som overordnet mål å bidra til opplevelsen av mestring og bedre livskvalitet hos brukere, pasienter og pårørende. Les mer om hva læring og mestring er her.

Felles for lærings- og mestringstilbudene du finner på disse sidene er at de er utviklet i et samarbeid mellom fagfolk og erfarne brukere, samt at de er basert på best tilgjengelig kunnskap. Vær oppmerksom på at anbefalingene som gis i disse tilbudene er retningsgivende og bør tilpasses lokale behov og muligheter.

Starthjelp

Skal du lage tilbud for noen som nylig har fått barn med langvarige helseutfordringer? Starthjelp retter som mot foreldre som har barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.

SMIL – styrket mestring i livet

Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier. SMIL-tilbudet retter seg mot barn og unge som pårørende

Helt Sjef!Helt sjef!

Treffer du ungdom og deres foreldre i din arbeidshverdag? Lærings- og mestringstilbudet Helt Sjef! er utviklet for å fremme helhetlig oppfølging av, og likeverdige tjenester for, unge med langvarige helseutfordringer og deres foreldre.

Mestringstreff

Det diagnoseuavhengige gruppetilbudet Mestringstreff er utviklet for å støtte kommuner i å etablere lærings- og mestringstilbud. Her finner du veiledning og tips, praktiske verktøy og relevant teori.

For en fullstendig oversikt over våre publikasjoner og ressurser, se denne siden.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 19. november 2018.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.