Forskernettverk

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner for å styrke forskningen innen lærings- og mestringsfeltet. NK LMH jobber for å synliggjøre forskningsaktiviteten og forskningsbehovet og øke forskningsaktiviteten.

Facebook-gruppe

Find us on Facebook-merkeNK LMH har etablert en Facebook-gruppe for dere som er interessert i forskning innen lærings- og mestringsfeltet. Gruppa er åpen for alle.

Du finner Facebook-gruppa «Forskernettverk for læring og mestring innen helse» her.

Denne gruppa er ment å være et sted for diskusjoner og utveksling av informasjon og kunnskap knyttet til forskning innen læring og mestring.

Una StenbergHva kan Facebook-gruppa brukes til?

  • Har du spørsmål om hvor man finner relevant litteratur om læring og mestring, spør i gruppa!
  • Har du publisert noe du er stolt av med relevans for lærings- og mestringsfeltet, del med gruppa!
  • Har du spørsmål om forskningsmetoder, spør gruppa!
  • Har du vært i lokalavisa med en interessant sak om brukere, pasienter eller pårørende, skriv om det!
  • Planlegger du en konferanse eller workshop med læring og mestring i fokus, spre det!

Kontaktperson

forsker Una Stenberg, e-post: una.stenberg[at]mestring.no
(husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post)

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 9. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 27. november 2018.