Helsepedagogikk

Begrepet helsepedagogikk forstås av flere som det å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende. Helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud. Kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk gis i form av kurs og studietilbud. Les mer om begrepet helsepedagogikk her.

Bilde fra filmen om Kristin, Treff meg!

Bilde fra refleksjonsfilm i NK LMHs kompetanehevingsprogram Treff meg! for fagpersoner som møter unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Helsepedagogikk er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i perioden 2014–2016.

I menyen til venstre finner du lenker til veileder, kompetansehevingsprogram med refleksjonsfilm og praksiseksempler med omtaler av helsepedagogikk og helsepedagogiske tilbud.

Våren 2015 har NK LMH kartlagt helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten. Les om kartleggingen.

 

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 6. januar 2016.

Design og utvikling: Senson AS