Publisert

Hvordan bli god i pasientopplæring

En rykende fersk doktorgrad fra NTNU konkluderer med at helsepersonell som er gode på pasientopplæring er oppdatert teoretisk, har klinisk kunnskap og svært gode kommunikasjonsevner.

Ferdigheter i pasientopplæring er en viktig del av helsepersonells faglige kompetanse. Få studier har undersøkt hva slags kompetanse helsepersonell trenger innen pasientopplæring til personer med hjerte- og karsykdommer. Dette ønsket forskergruppen ved Institutt for samfunnsmedisin (NTNU) å gjøre noe med.

Margrèt Hrönn Svavarsdóttir forsvarte 29. januar sin doktorgradsavhandling med tittelen: ”Competence development in patient education. The perspective of health professionals and patients with experience in patient education in cardiac care.” Aslak Steinsbekk (NTNU) var hovedveileder.

Hovedmålet med avhandlingen var å undersøke:

  • hvilke kunnskaper og ferdigheter helsepersonell trenger for å planlegge og utføre pasientopplæring til pasienter som har blitt diagnostisert med hjerte- og karsykdom
  • hvordan pasienter og helsepersonell beskriver en som er ekspert i pasientopplæring
  • helsepersonell sitt syn på hvordan man bør trene ferdigheter i pasientopplæring
Margrèt Hrönn Svavarsdóttir med hovedveileder Aslak Steinsbekk etter disputasen.
Margrèt Hrönn Svavarsdóttir med hovedveileder Aslak Steinsbekk under disputasen.

Data ble i doktorgraden samlet inn ved bruk av kvalitative intervjuer med helsepersonell og pasienter fra Island og Norge. Resultatene viser at en som er god på pasientopplæring er oppdatert teoretisk, har klinisk kunnskap og svært gode kommunikasjonsevner; være sensitiv for pasientens læringsbehov og ha ferdigheter til å tilrettelegge for effektiv dialog. Pasientene ønsket seg individuell opplæring av helsepersonell som var spesialisert i hjertebehandling og i tillegg hadde klinisk erfaring. Motivasjon, støttende læringsmiljø, eksperimental læring, tverrfaglig samarbeid og veiledning av helsepersonell med god erfaring i pasientopplæring, ble sett på som en viktig del av kompetanseutviklingen.

Svavarsdottir fikk flere krevende og spennende spørsmål blant annet om de praktiske implikasjonene. Svavarsdottir hadde et tverrfaglig perspektiv på pasientopplæring i sine studier, og da hun ble forespurt om det er realistisk å kunne gi tilbud til alle pasienter om tverrfaglig pasientopplæring, svarte hun kontant: – Jeg kan ikke svare på om det er realistisk, men det er nødvendig!

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gratulerer så mye med avhandlingen og imøteser mer forskning på dette viktige feltet! Selv om studiene her har samlet data fra pasienter med hjerte- og karsykdommer, understreket Svavarsdottir at resultatene har stor overføringsverdi til andre pasientgrupper som lever med langvarige helseutfordringer.

Har du lyst til å lese avhandlingen, blir den gjort tilgjengelig på nettsidene til NTNU om kort tid. Under finner du linker til de tre artiklene som er publisert:

1. Svavarsdottir MH, Sigurdardottir AK, Steinsbekk A. What is a good educator? A qualitative study on the perspective of individuals with coronary heart disease.
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology. 2015.

2. Svavarsdottir MH, Sigurethardottir AK, Steinsbekk A. How to become an expert educator: a qualitative study on the view of health professionals with experience in patient education.
BMC Med Educ. 2015;15:87.

3. Svavarsdottir MH, Sigurethardottir AK, Steinsbekk A. Knowledge and skills needed for patient education for individuals with coronary heart disease: The perspective of health professionals.
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology. 2016;15(1):55-63.

Skrevet av Una Stenberg, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

  • Publisert: 2. februar 2016.
  • Sist oppdatert: 2. februar 2016.