Publisert

KOM og PRØV digitale verktøy

Ønsker du å bruke digitale verktøy i undervisning eller opplæring, men kjenner deg usikker på hvordan? I høst arrangerer vi KOM og PRØV, et tilbud til deg som ønsker å bli tryggere i bruk av digitale verktøy.

KOM og PRØV er et tilbud til deg som er lite kjent med responsverktøy som Slido, og/eller digitale samhandlingstavler som Padlet. Tilbudet er praktisk ferdighetstrening i disse verktøyene. Du får prøve, lage og teste ut ulike funksjoner i det verktøyet du trenger å styrke deg i.

Tilbudet er rettet mot de som har lite eller ingen kjennskap til verktøyet fra før. Det foregår på Microsoft Teams og er gratis. Det er mulig å melde seg på eller bare droppe inn samme dag.

KOM og PRØV Slido

Slido er en digital ressurs som kan brukes for å gjøre kurs, undervisning og møter mer interaktive. Slido kan brukes for å engasjere deltakerne til å dele synspunkter, innspill, kommentarer og tanker. Ressursen egner seg til både fysiske og digitale tilbud.

  • Vi deler egne erfaringer med Slido og vil blant annet gå gjennom:Hvordan opprette et arrangement
  • Hvordan opprette ulike poller (meningsmåling, ordsky m.m.)
  • Hvordan dele en poll med andre

Bli med på det tidspunktet som passer deg best. Ved å melde deg på får du arrangementet med deltakerlenke rett i kalenderen, men dette er ikke påkrevd (drop-in).

Vi anbefaler deg å opprette en bruker i Slido før du kommer. Det kan du gjøre HER.

Eksempel på ordsky i Slido

KOM og PRØV Padlet

Padlet er et verktøy for digital samhandling med ulike digitale tavler. Det kan brukes til blant annet idémyldring, erfaringsutveksling, refleksjon og gruppearbeid.

Vi deler våre erfaring med Padlet og går blant annet gjennom:

  • Hvordan opprette ei digital tavle/Padlet
  • Ulike typer tavler/formater
  • Hvordan dele tavle/Padlet med andre
  • Eksempler på hvordan Padlet kan brukes i undervisning eller kurs

Bli med på det tidspunktet som passer deg best. Ved å melde deg på får du arrangementet med deltakerlenke rett i kalenderen, men dette er ikke påkrevd (drop-in).

Vi anbefaler deg å opprette en bruker i Padlet før du kommer. Det kan du gjøre HER.

Vær oppmerksom på at verktøy og ressurser med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Digital helsepedagogikk

KOM og PRØV er et initiativ innen NK LMHs satsing på digitalisering av kompetanseheving i helsepedagogikk.

– I tillegg til et generelt behov for kompetanseheving i helsepedagogikk, erfarer vi at etterspørselen etter digitale verktøy og ressurser er stor. Mange er usikre på praktisk-tekniske ting som hvordan de kan opprette meningsmålinger, ordskyer eller bruke digitale responsverktøy. Vi vil bidra til trygghet hos fagpersoner som ønsker å ha mer kreativ og engasjerende undervisning og opplæring, både med tanke på det tekniske og med hensyn til de pedagogiske endringene som det digitale fører med seg, sier Anita Alvheim, spesialrådgiver og prosjektleder for digital helsepedagogikk ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

  • Publisert: 24. juni 2024.
  • Sist oppdatert: 24. juni 2024.