Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.
starthjelp_700_250

Her finner du blant annet Håndbok for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, en informasjonsfilm, et informajonshefte til foreldrene som deltar på tilbudet og presentasjonsmateriell til bruk på kurset. Håndboka kan lastes ned i sin helhet og representerer anbefalinger for kursets form og innhold. Dette må like fullt tilpasses mulighetene og ressursene hos arrangør og samarbeidspartnerne. Merk notat forfattet av en jurist som omhandler utbetaling av opplæringspenger til deltakere. Notatet kan være nyttig å se til ved planlegging av tilbudet.

Arrangører av Starthjelp

Starthjelp arrangeres i alle helseregioner. Arrangører av Starthjelp er Finnmarkssykehuset, Hammerfest, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helgelandssykehuset, Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund og Ålesund, Trondheim kommune, Helse Førde, Førde, Helse Bergen, Bergen, Helse Fonna, Haugesund, Arendal kommune, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset i Østfold, Fredrikstad/Sarpsborg.

Kontinuerlig evaluering og kvalitetsforbedring

Samtlige Starthjelpkurs evalueres av NK LMH i samarbeid med arrangørene. Evalueringsresultatene gir grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring. NK LMH gir alle arrangører tilbakemelding om hva deltakerne syntes om nettopp deres kurs, samt innspill til mulige endringer for neste kurs. Starthjelp-materialet oppdateres fortløpende.

Høsten 2023 gjennomgikk NK LMH tilbakemeldingene fra 512 deltakere på til sammen 56 Starthjelp-kurs. Resultatene ble publisert i en fagartikkel i Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi og formidlet i et webinar. I boksen «Last ned håndbok og annet materiell» finner du artikkelen «Evaluering: Med Starthjelp inn i en ny og ukjent hverdag (2023)» og opptak av webinaret «Evaluering: Betydning av å delta på Starthjelp (2024)».

Bli med i Starthjelp-nettverk

NK LMH har et Starthjelp-nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med Starthjelp.

Les mer og meld deg på via nettverkssiden
.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ann Britt Sandvin Olsson på epost-adresse: ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no (Husk å bytte ut [at] med @ når du sender eposten)

Andre relevante offentlige kurs for foreldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer helgekurs for foreldre med barn med spesielle behov over hele landet. Kursene kalles «Hva med oss?» for foreldrepar og «Hva med meg?» for enslige foreldre. Kursene er meget godt evaluert av deltakerne og anbefales. Les mer på denne siden.

Selvhjelp Norge er en kompetansetjeneste for selvorganisert selvhjelp med oppdrag fra Helsedirektoratet. Ved deres distriktskontorer kan du ta kontakt for støtte til opprettelse av selvhjelpsgrupper for foreldre. Kontaktinformasjon til distriktslederne finnes her.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – arrangerer foreldresamlinger over hele landet. Samlingene omhandler barn og unge med særskilte opplæringsbehov i barnehage og i grunnskole.

Vi minner ellers om å se til relevante brukerorganisasjoner og deres tilbud i nærmiljøet.

Oppdrag fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i oppdrag å bidra til å spre Starthjelp til landets helseforetak. Hensikten er å styrke opplæringstilbudet innen habiliteringstilbudet for barn. Tiltaket retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten (tiltak 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009): Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Informasjonsfilm om Starthjelp – en far forteller

Gjennom bilder av far og mor i ulike situasjoner, og til fars stemme, får vi innblikk i foreldrenes situasjon og deres møte med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Filmen egner seg

  • som informasjon om tilbudet både til foreldre, deres nærstående og fagpersoner
  • når tilbudet skal forankres i ledelse ved ulike institusjoner og fagmiljø
  • for å markedsføre tilbudet via brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø som skal  bidra til rekruttering av foreldre

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Informasjonsfilm om Starthjelp from NK LMH on Vimeo.

Filmen eies av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo  universitetssykehus HF, og er utviklet i forbindelse med kompetansetjenestens prosjekt Starthjelp – om familie og mestring. (Copyright NK LMH 2011).

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 26. februar 2024.