Publisert

Se Starthjelp-webinar i opptak

Gikk du glipp av webinaret om foreldrenes vurderinger av deltakelse på lærings- og mestringstilbudet Starthjelp? Disse ble presentert i et webinar den 16. januar. Her kan du se opptaket.

Læring- og mestringstilbudet Starthjelp er utviklet for å være til støtte for foreldre som nylig har oppdaget at barnet deres har nedsatt funksjonsevne eller en langvarig sykdom.

Starthjelp ble opprinnelig utviklet av Helse Fonna, Haugesund. Lærings- og mestringstilbudet ble deretter videreutviklet ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og spredt til resten av landet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Starthjelp arrangeres årlig i alle helseregioner, og samtlige Starthjelpkurs evalueres av NK LMH i samarbeid med arrangørene.

Webinaret ble holdt av Ann Britt Sandvin Olsson og Tone Baardsgaard Hegrestad fra NK LMH. Ann Britt var med på å utvikle håndbok for Starthjelp og har ansvaret for den kontinuerlige nasjonale evalueringen av tilbudet. Hun leder også Starthjelp-nettverket. Tone har stått for oppsummeringen av foreldrenes tilbakemeldinger på kursdeltakelse i hele Norge de siste fem årene. De er begge forfattere av et faginnlegg om resultatene som ble publisert i Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi rett før jul.

Se webinaret i opptak her:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Eller du kan klikke deg inn i streamingplattformen vimeo og se opptaket der.

  • Publisert: 26. januar 2024.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.