Publisert

Tilbakemeldinger på Starthjelp

NK LMH har siden 2014 drevet kontinuerlig evaluering og kvalitetsforbedring av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Nå har vi oppsummert foreldrenes tilbakemeldinger gjennom et faginnlegg i Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi.

Foreldre som nylig har oppdaget at barnet deres har nedsatt funksjonsevne eller en langvarig sykdom opplever ofte at de står alene om å ivareta barnet. De forteller at de blir utslitte i møtet med tjenesteapparatet. De bekymrer seg for søsken, og den nye livssituasjonen kan utfordre forholdet mellom mor og far og relasjoner til venner og kolleger.

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er utviklet for å være til støtte for familier som står i slike situasjoner. Foreldrenes tilbakemeldinger etter deltakelse er derfor viktig, både med tanke på betydningen som deltakelsen har for dem og for at vi skal kunne videreutvikle tilbudet.

I Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) nylig publisert et faglig innlegg som ser samlet på foreldrenes tilbakemeldinger fra en periode på drøyt fem år (2017–2023).

Les faginnlegget her.

Nyttig å delta

Evalueringen av Starthjelp tyder på at kursinnholdet er relevant, og at deltakerne setter pris på å møtes og utveksle erfaringer samt få relevant informasjon av fagpersoner.

– De fleste ønsker seg primært fysiske kurs, ikke digitale. Dette har nok noe med erfaringsutvekslingen å gjøre, sier Tone Baardsgaard Hegrestad.

Tone er utdannet sosionom og ansatt ved NK LMH som administrativ rådgiver. Hun har gjort jobben med å oppsummere foreldrenes tilbakemeldinger.

Foreldrene knytter verdien av å delta på Starthjelp til at de får økt kunnskap om både hvordan takle praktiske utfordringer og om hvordan håndtere følelsesmessige utfordringer. I tillegg kan man i faginnlegget lese litt om deltakernes forslag til forbedringer.

– Vi håper resultatene av dette arbeidet kommer både praksisfeltet til gode og ikke minst familiene som har behov for denne typen helsetjenester, sier Ann Britt Sandvin Olsson, fysioterapeut og spesialrådgiver ved NK LMH.

Ann Britt var med å lage håndboka for Starthjelp og står ansvarlig for den kontinuerlige evalueringen og kvalitetsforbedringen av tilbudet ved NK LMH.

Du finner faginnlegget i Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi her.

Resultatene fra dette arbeidet vil også presenteres i et gratis webinar den 16. januar. Mer informasjon om dette kommer på nyåret.

 

 

  • Publisert: 8. desember 2023.
  • Sist oppdatert: 8. desember 2023.