Lærings- og mestringssentre i helseforetakene

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tilbudet er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. På denne siden finner du oversikt over lærings- og mestringssentrene i helseforetakene, og nederst på siden ser du kart over disse sentrene.

Med samhandlingsreformen ble Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) mandat utvidet, med et nedslagsfelt som nå også favner om kommunehelsetjenesten. Se oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene.

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Nordlandssykehuset HF

LMS Helgelandssykehuset HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

 • LMS Kristiansund
 • LMS Ålesund
 • LMS Volda
 • LMS Molde

Helse Nord-Trøndelag HF

 • LMS Levanger
 • LMS Namsos

St. Olavs Hospital HF

Helse Sør-Øst RHF

LMS Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF:

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

 • LMS Skien
 • LMS Notodden

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF

 • LMS Bærum sykehus
 • LMS Blakstad sykehus
 • LMS Drammen sykehus
 • LMS Ringerike sykehus
 • LMS Kongsberg

Med driftsavtaler Helse Sør-Øst

Helse Vest RHF

Helse Førde HF

 • LMS Førde
 • LMS Florø
 • LMS Nordfjordeid

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus

Helse Fonna HF

Helse Stavanger HF

Med driftsavtale Helse Vest

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 14. mars 2024.