Ledige stillinger

 

Ledig stillingVi søker en forsker og en spesialrådgiver/forsker med engasjement for og kunnskap om helsepedagogisk virksomhet og bruk av digitale løsninger. Kjennskap til lærings- og mestringsfeltet og erfaring med brukersamarbeid i tjenesteutvikling og forskning er ønskelig. Begge stillingene gir gode muligheter for å delta i vårt strategiarbeid og videreutvikling av lærings- og mestringsfeltet.

Forsker

I forskerstillingen vil arbeid med systematisk litteraturgjennomgang og kunnskapsoppsummering stå sentralt. I tillegg inngår arbeidsoppgaver som forskningsformidling, søknadsskriving og nettverksarbeid. Dokumentert erfaring fra arbeid med kunnskapsoppsummeringer vil vektlegges. Stillingen er et 100% engasjement ut 2021, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Les mer om stillingen og søk her.

Spesialrådgiver/forsker

I denne stillingen vil forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helsepedagogikk og bruk av teknologi for læring og mestring stå sentralt. I tillegg inngår faglig veiledning, undervisning og annen formidlingsaktivitet som kjerneoppgaver. Pedagogisk kompetanse vil vektlegges.
Stillingen som spesialrådgiver/forsker er et ettårig 100% engasjement, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Les mer om stillingen og søk her.

Tidligere utlyste stillinger

Administrativ rådgiver

Vi søker nå en etter en strukturert og selvstendig administrativ rådgiver i 100% stilling for et års vikariat, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist var 12. mai 2019.

Spesialrådgiver/Forsker

Vi søker nå en spesialrådgiver/forsker som har kompetanse innen kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil omhandle prosjektledelse knyttet til utvikling av kvalitetssystemer og implementeringsforskning. Stillingen er et ettårig 100% engasjement med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist var 3. juni 2018.

Kommunikasjonsrådgiver

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) søker en dyktig og engasjert kommunikasjonsrådgiver til fast 100 % stilling. Du vil få hovedansvar for kommunikasjonsarbeidet vårt og skal bidra til at ressursene på vår nettside mestring.no blir bedre kjent for lærings- og mestringsfeltet og til at flere blir kjent med lærings- og mestringstjenestene og deres arbeid. Du får allsidige arbeidsoppgaver som gir rom for kreativitet og nytenkning.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Les mer om NK LMH og lærings- og mestringstjenester.
Søknadsfrist 13. april 2015.

To forskerstillinger

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) søker to allsidige forskere/seniorforskere til en 100 % fast stilling og et 100 % engasjement med mulighet for forlengelse. Sentrale oppgaver vil være å bidra i forskningssatsingen ved kompetansesenteret, herunder utvikling av nye relevante prosjekter. Øvrige oppgaver vil være knyttet til kompetansesenterets forskningsformidling og aktuelle forskningsaktiviteter.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søknadsfrist 23. februar 2014.

Spesialrådgiver

Vi søker en allsidig og fagsterk spesialrådgiver i 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Som spesialrådgiver vil du bidra sentralt i kompetansesenterets utviklingsarbeid. Overordnet tillegges stillingen et faglig ansvar knyttet til videreutvikling av lærings- og mestringstjenester, herunder tilbud for brukere, pasienter og pårørende, samt helsepedagogiske tilbud for fagpersonell og brukerrepresentanter. Stillingen vil tillegges et særskilt ansvar for systematisk arbeid med nasjonale oversikter over aktivitet og utviklingsarbeid innen feltet.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søknadsfrist 8. desember 2013.

Forsker/seniorforsker

Vi søker en allsidig forsker/seniorforsker i 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Sentrale oppgaver vil være å bidra i oppbyggingen av forskningssatsingen ved kompetansesenteret, samt i utvikling av nye relevante prosjekter. Øvrige oppgaver vil være knyttet til kompetansesenterets forskningsformidling og aktuelle forskningsaktiviteter.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søknadsfrist 8. desember 2013.

Sekretær/helsesekretær

Vi søker en allsidig og dyktig sekretær/helsesekretær i ettårig 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen omfatter generell administrativ støtte og oppdatering av oversikter på våre nettsider.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søknadsfrist 8. desember 2013.

Spesialrådgiver

Vi søker en allsidig og fagsterk spesialrådgiver i 100 % fast stilling. Som spesialrådgiver vil du bidra sentralt i kompetansesenterets utviklingsarbeid. Stillingen tillegges et faglig ansvar knyttet til videreutvikling av lærings- og mestringstjenester, herunder tilbud for brukere/pasienter og pårørende, samt helsepedagogiske tilbud for fagpersonell og brukerrepresentanter. Stillingen vil nærmere tilpasses og utformes underveis.
Se hele utlysningsteksten på finn.no. Søknadsfrist 29. august 2013.

Forsker/seniorforsker

Vi søker en allsidig forsker/seniorforsker som er god på kunnskapshåndtering, i fast 100 % stilling. Sentrale oppgaver vil være å bidra i oppbyggingen av forskningssatsingen ved kompetansesenteret, samt i utvikling av nye relevante prosjekter. Øvrige oppgaver vil være knyttet til kompetansesenterets forskningsformidling og aktuelle forskningsaktiviteter.
Se hele utlysningsteksten på finn.no. Søknadsfrist 29. august 2013.

2 spesialrådgivere

Søknadsfrist 21.04.2013

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" er obligatoriske felt.

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 26. mars 2021.