Sentrale begreper og teorier

Lærings- og mestringsvirksomheten baserer seg på noen sentrale begreper og teorier. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i samarbeid med en nasjonal prosjektgruppe utarbeidet og publisert en fagrapport som sammenstiller et teori- og begrepsgrunnlag for feltet. Hensikten er å bidra til en tydeliggjøring av teori- og begrepsgrunnlaget for virksomheten. Les nyhetssak om dette her.

På denne siden finner du fagrapporten i sin helhet.

Rapporten tar for seg noen av de mest sentrale begrepene innen fagområdet som kronisk sykdom og langvarige helseutfordringer, læring, brukermedvirkning, empowerment og mestring. Begrepene utdypes gjennom å vise til teorier som bruker disse på ulike måter. Beskrivelsene har relevans for et vidt spekter av lærings- og mestringstilbud, som for eksempel individuell veiledning, støtte til læring i sammenheng med rehabilitering, frisklivstilbud, gruppetilbud, likepersonarbeid eller andre typer kurs med mestring av livssituasjonen som mål.

Besøk også undersidene her og få en beskrivelse av enkelte sentrale begreper.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2023.