Sentrale begreper og teorier

Begrepet helse skrive spå en gjennomsiktig veggLærings- og mestringsvirksomheten baserer seg på noen sentrale begreper og teorier. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i samarbeid med en nasjonal prosjektgruppe utarbeidet og publisert en fagrapport som sammenstiller et teori- og begrepsgrunnlag for feltet. Hensikten er å bidra til en tydeliggjøring av teori- og begrepsgrunnlaget for virksomheten. Les nyhetssak om dette her.

På denne siden finner du fagrapporten i sin helhet.

Rapporten tar for seg noen av de mest sentrale begrepene innen fagområdet som kronisk sykdom og langvarige helseutfordringer, læring, brukermedvirkning, empowerment og mestring. Begrepene utdypes gjennom å vise til teorier som bruker disse på ulike måter. Beskrivelsene har relevans for et vidt spekter av lærings- og mestringstilbud, som for eksempel individuell veiledning, støtte til læring i sammenheng med rehabilitering, frisklivstilbud, gruppetilbud, likepersonarbeid eller andre typer kurs med mestring av livssituasjonen som mål.

Besøk også undersidene her og få en beskrivelse av enkelte sentrale begreper.

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.