Helse

Term

Bokmål: Helse
Nynorsk: Helse

Forklaring

Flere opererer i dag med et bredt og positivt helsebegrep hvor helse oppfattes som ens evne til å mestre påkjenninger, tilpasse seg nye situasjoner og nå livsmål.

Merknad

Begrepet helse er et komplekst begrep, og det har blitt definert på svært mange måter. Det forskes på begrepet i en rekke fag og disipliner, blant annet i medisin, sosialantropologi, sosiologi, psykologi, filosofi, helsevitenskap og folkehelsevitenskap. NK LMH anser teorier med et bredt og positivt helsebegrep som spesielt relevante for å forstå og bidra til å styrke mestring hos personer som har helseutfordringer, og deres pårørende. Slik disse teoriene vektlegger, handler helse om personers evne til å håndtere utfordringer, tilpasse seg en ny situasjon og nå sine livsmål (Antonovsky, 1979, 1987; Hjort, 1982; Nordenfelt, 1995). Representanter fra disse teoretiske perspektivene baserer seg på en holistisk forståelse av helse, det vil si helse som et uttrykk for forholdet mellom biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer.

Referanser:
WHO (2001), Nordenfelt (1995), Antonovsky (1987), Wacherhausen (1994), Hjort (1982), llich (1977)

Utdypning

En utdypning om begrepet helse, sammen med en fullstendig referanseliste, finner du i dette pdf-dokumentet.

Skrevet av Andrè Vågan, seniorforsker ved NK LMH og Ann Britt Sandvin Olsson, stipendiat/spesialrådgiver ved NK LMH.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 16. november 2018.