Helsekompetanse

Term

Bokmål: Helsekompetanse
Nynorsk: Helsekompetanse

Forklaring

En sentral forståelse av helsekompetanse er at det dreier seg om grunnleggende ferdigheter, kunnskap og motivasjon som gjør individet i stand til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon med den hensikt å kunne ta helserelaterte beslutninger i hverdagen (Le mfl. 2021, Sørensen mfl. 2012).

Merknad

Begrepet helsekompetanse har blitt definert på flere ulike måter innen ulike fag og disipliner. En bred definisjon er at helsekompetanse handler om «grunnleggende ferdigheter, kunnskap og motivasjon som gjør individet i stand til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon med den hensikt å kunne ta helserelaterte beslutninger i hverdagen. Dette kan handle om å ta avgjørelser relatert til hvordan en forebygger sykdom, om en har behov for helsetjenester og hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet» (Le mfl. 2021:11, bearbeidet fra Sørensen mfl. 2012: 3). Den springer ut av en modell som forstår helsekompetanse både på individ- og samfunnsnivå og på tvers av ulike livssituasjoner eller helsedomener; behandling og pleie, sykdomsforebygging og helsefremming. NK LMH vurderer en slik bred definisjon og modell som sentral for å forstå og bidra til økt helsekompetanse blant brukere, pasienter og pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Referanser:
Le mfl. (2021), Sørensen mfl. (2012), Nutbeam, (2006), Institute of Medicine (2004)

Utdypning

En utdypning av begrepet helsekompetanse, sammen med en fullstendig referanseliste, finner du i dette pdf-dokumentet.

Skrevet av Andrè Vågan, seniorforsker ved NK LMH

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. november 2022.
  • Sist oppdatert: 16. november 2022.