Digitalt kurs i helsepedagogikk

Kurset er for deg som ønsker å bli tryggere i å planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning og informasjonsformidling i helse- og omsorgstjenesten.

Digitalt kurs i helsepedagogikk er praksisnært og omhandler temaer som brukermedvirkning, relasjonskompetanse, kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

Målet med kurset er å styrke deltakernes pedagogiske kompetanse slik at de kan bidra til mer helsekompetansevennlige tjenester og legge til rette for økt helse- og mestringskompetanse blant brukere, pasienter og pårørende.

Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste! (tidligere deltaker)

Hvem passer kurset for?

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter som har en pedagogisk funksjon i helsetjenesten. Dette kan være de som er involvert i lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende eller kompetanseheving for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Kurset er godkjent av og gir tellende timer hos flere forbund.

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Kurs i 2024

Kurset går over fem dager i løpet av åtte uker. I 2024 kan du velge mellom to kurs:

Vår: 24. januar, 1. og 7. februar og 6. og 14. mars.
Høst: 29. august, 4., 12. og 26. september og 16. oktober.

Påmeldingsfrist er henholdsvis 15. januar for vårens kurs og 15. august for høstens kurs.

Kursavgift

Kurset koster kr. 750 per deltaker. Hvis flere fra samme arbeidsplass deltar er det en makspris på kr 2000. For brukerrepresentanter som ikke er tilknyttet en organisasjon eller et arbeidssted som dekker kursavgift, kan det søkes om betalingsfritak.

Del av utviklingsarbeid

Digitalt kurs i helsepedagogikk er utviklet og gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Det er basert på forskning, erfaring og brukerkunnskap med Håndbok i helsepedagogikk som utgangspunkt.

En styrke ved kurset er at brukerrepresentanten er med som kursleder på alle kursdagene kurset (tidligere deltaker)

Bakgrunnen for kurset er etterspørselen i praksisfeltet og erfaringer fra Kurslederkurs i helsepedagogikk som pågikk i perioden 2019–2022.

Anita Alvheim er en av kurslederne fra NK LMH

– I tillegg til et generelt behov for kompetanseheving i helsepedagogikk er etterspørselen etter digitale verktøy og ressurser stor, sier Anita Alvheim, prosjektleder og spesialrådgiver ved NK LMH. Som en del av dette arbeidet utvikler vi derfor digitale ressurser som praksisfeltet kan bruker i egne kurs og til fagutvikling.

Digitalt kurs i helsepedagogikk ble for første gang gjennomført våren 2023.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 1. desember 2023.
  • Sist oppdatert: 4. desember 2023.