Publisert

Kurslederkurs avrundet og oppsummert

På bakgrunn av etterspørsel i praksisfeltet igangsatte NK LMH i 2019 et kurslederkurs i helsepedagogikk for å bidra til å videreutvikle lokale kurs og styrke kompetansemiljøer. Prosjektet er nå oppsummert i en prosjektrapport.

For å imøtekomme nasjonale føringer og etterspørsel fra praksisfeltet, igangsatte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i 2019 et prosjekt med mål om å utvikle og implementere et kompetansehevende tilbud for kursledere innen helsepedagogikk.

Den overordnede hensikten med prosjektet har vært å bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre kunnskapsbaserte lokale kurs i helsepedagogikk samt bidra til å styrke eksisterende regionale kompetansemiljøer og -nettverk innen helsepedagogikk.

Nå kan du lese prosjektrapporten i sin helhet.

I tillegg til en oppsummering av prosjektet og tilhørende resultater, får du avslutningsvis i rapporten et lite innblikk i status for arbeidet med helsepedagogikk hos enkelte av deltakerne i etterkant av kurslederkurset.

Prosjektleder Hilde Blindheim Børve. Foto: Maren Blindheim Børve

– Dette har vært en spennende og inspirerende helsepedagogisk rundreise. Det foregår mye bra arbeid rundt omkring i landet, og det har vært fint å se den positive utviklingen i løpet av kursene. Vi ser frem til videre samarbeid om å imøtekomme fortsatt behov for styrket helsepedagogisk kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, sier Hilde Blindheim Børve, prosjektleder og spesialrådgiver ved NK LMH.

I fortsettelsen

På bakgrunn av erfaringer fra kurslederkurset har NK LMH igangsatt prosjektet Digitalt kurs i helsepedagogikk. Prosjektet har som hovedmål et heldigitalt, kunnskapsbasert kurs i helsepedagogikk som vil være åpent tilgjengelig for alle. Første leveranser i denne sammenheng vil være lavterskel digitale temasamlinger som adresserer noen sentrale behov løftet frem under kurslederkurset.

  • Publisert: 19. desember 2022.
  • Sist oppdatert: 19. desember 2022.