Publisert

På vei mot en felles forståelse

Praksisfeltet har lenge signalisert et behov for tydeligere begrepsbruk knyttet til læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. NK LMH har nå utgitt et notat som beskriver hva virksomheten består i og hvordan sentrale begreper kan forstås.

Notatet tar utgangspunkt i grunnleggende perspektiver og verdier for virksomheten og den utviklingen som har funnet sted innen feltet, både faglig og helsepolitisk.

Til grunn for notatets innhold ligger sentrale juridiske og politiske føringer. Av særlig betydning er Kapittel 6 i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2015). I tillegg bygger notatet på resultater fra et forarbeid om termer og begrepsdefinisjoner innen feltet, gjennomført av NK LMH i 2021 i samarbeid med Språkrådet (mestring.no 2022, NK LMH 2/2022, notat) .

Del av et større arbeid

Med utgangspunkt i praksisfeltets behov for støtte ved utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud samler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) et faglig grunnlag for virksomheten i form av notater som inkluderer kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for praksis. Dette notatet er det første i denne sammenheng.

Les notatet her: Hva er læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten og hva er et lærings- og mestringstilbud? Grunnleggende perspektiver og sentrale begreper 

  • Publisert: 15. desember 2022.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2022.