Arkiv | Aktuelt

Hold av dato for nasjonal konferanse i 2018

18.-19. oktober 2018 avholdes nasjonal konferanse om læring og mestring på Radisson Plaza hotell i Oslo. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Les mer

Må styrke fokus på pedagogisk kompetanse

Det er liten bevissthet omkring behovet for pedagogisk kompetanse blant sykepleiere. Dette fremkommer av en fersk doktorgradsavhandling, som tar utgangspunkt i pasienters behov for læring og mestring.

Les mer

Informasjonskampanjen Bare spør! – noe for ditt arbeid?

Å legge til rette for spørsmål og dialog er en sentral del av lærings- og mestringsvirksomheten. Informasjonskampanjen «Bare spør!» er med på å synliggjøre viktigheten av dette arbeidet. Nå inviteres lærings- og mestringssentrene til å ta i bruk kampanjen.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS