Arkiv | Aktuelt

Spennende fagdager i Helse Midt-Norge

Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge arrangerte i mai to samlinger for fagpersoner som arbeider innen feltet. Det ble tre dager til ende med spennende presentasjoner, erfaringsutveksling, diskusjoner og sosialt samvær.

Les mer

En åpen møteplass

I forrige uke åpnet Nordlandssykehuset et nytt tilbud til sine pasienter og pårørende; et torg med informasjon om ulike brukerorganisasjoner og muligheter for å snakke med noen som har levd med sykdom over tid.

Les mer

Bli med på erfaringssamling om Starthjelp

Denne høsten inviterer NK LMH til erfaringssamling om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Sett av datoen 2. november i kalenderen. Arrangementet er gratis og påmeldingsfristen er 15. september.

Les mer
Starthjelp

Kvalitetsforbedring av Starthjelp

En ny og bedre utgave av håndboken for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er nå tilgjengelig på mestring.no. Evalueringsresultater, ny forskning og nyere sentrale føringer er bakgrunnen for denne oppdateringen.

Les mer

Hold av dato for nasjonal videokonferanse om forskning

Den 19. oktober i år vil det bli en nasjonal videokonferanse om forskning relevant for praksis innen lærings- og mestringsfeltet. Konferansen har som mål å gjøre forskningen lett tilgjengelig for et bredt publikum.

Les mer

Høringsinnspill til Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Det er en nødvendighet at lærings- og mestringsaktivitet inkluderes i et nytt kommunalt pasient- og brukerregister, hevder Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i sitt høringsinnspill. Lærings- og mestringstilbud er en viktig del av kommunens arbeid for brukere, pasienter og pårørende. Data knyttet til lærings- og mestringstilbud er i dag ikke […]

Les mer

Design og utvikling: Senson AS