Arkiv | Aktuelt

Del din kunnskap med andre – Læring og mestring 2018

Nå nærmer fristen seg for innsendelse av sammendrag til presentasjon på vår konferanse i oktober. Det er gode muligheter for å presentere både egen forskning, utviklingsprosjekter og eksempler fra praksis. Vi ønsker å skape en møteplass for inspirasjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging. Har du noe du vil dele som andre kan ha nytte av? For informasjon […]

Les mer

Fra null til full fart!

Det interkommunale frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden ble etablert som et 3-årig prosjekt høsten 2012 med en klar forventning. Senteret skulle ha ansvar for å drive gruppebasert opplæring av innbyggere med sykdommer relatert til levevaner og langvarige helseutfordringer. Fem år senere er senteret fortsatt i full drift med en bred kursrekke og mange deltakere årlig.

Les mer

Ny film om planlegging av gruppetilbud

Hvordan legge til rette for et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner når man planlegger et nytt lærings- og mestringstilbud? NK LMH har nå publisert en ny film som gir innblikk i muligheter og utfordringer ved et slikt samarbeid.

Les mer

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – en viktig milepæl

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet nå utviklet og lansert Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Registeret skal bidra til bedre kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, gjøre den mer treffsikker og bidra til å fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Les mer

Dele gode erfaringer fra praksis på nasjonal konferanse?

I oktober ønsker NK LMH velkommen til nasjonal konferanse med mål å skape en møteplass for inspirasjon, faglig påfyll og nettverksbygging. Har dere utviklingsprosjekter eller praksiseksempler dere ønsker å presentere, inviterer vi nå til å sende inn forslag/sammendrag.

Les mer

Nå kan du sende inn forskningssammendrag til årets konferanse

Høsten 2018 ønsker NK LMH velkommen til nasjonal konferanse om læring og mestring innen helse. Konferansen legger til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Nå er det åpent for å sende inn forskningssammendrag til muntlige presentasjoner på konferansen.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS