Arkiv | Aktuelt

Personlige styrker i mestring – ny studie publisert

Hvordan beskriver personer som lever med langvarige helseutfordringer sine styrker og ressurser til å mestre livet med helseutfordringer? Dette har vært undersøkt som del av en større studie, og resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Health Expectations.

Les mer

Når et lærings- og mestringstilbud er over – hva da?

De fleste lærings- og mestringstilbud foregår i en begrenset tidsperiode. Evalueringsresultater fra Starthjelptilbudet viser at mange foreldre ønsker mer etter endt kurs. Samarbeid med Selvhjelp Norge om å etablere en selvhjelpsgruppe når kurset er ferdig, kan være en løsning.

Les mer

Søk midler til tilbud for pårørende

Nå kan du søke midler til å utvikle tilbud for pårørende til personer med demens. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke, og samarbeid om gjennomføring vektlegges.

Les mer

Årsrapport 2017

NK LMH  har oppsummert aktiviteten fra fjoråret og levert inn sin årlige rapport til Helsedirektoratet.

Les mer

Lyst til å delta i evalueringsstudie?

Bedre evaluering og rapportering av resultater fra lærings- og mestringstilbud er noe som etterspørres av både helsemyndigheter og praksisfelt. Dette er viktig kunnskap som skal ligge til grunn for nasjonale anbefalinger for lærings- og mestringsvirksomhet.

Les mer

Sammen om mestring – læring for livet

Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

Les mer

Læring og mestring er god helseøkonomi

Det lønner seg å prioritere lærings- og mestringsvirksomhet, viser vår nye kunnskapsoppsummering. Tidligere denne måneden ble resultatene fra litteraturstudien om helseøkonomisk utbytte akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet Patient Education and Counseling.

Les mer
Kari Hvinden

Nå er det igjen tid for å søke midler

Fylkesmennene utlyser i disse dager ulike tilskudd som skal stimulere til videreutvikling og etablering av kommunale helsetjenester. Her får du en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger.

Les mer

Bli med på årets pårørendeundersøkelse

Kunnskap må til for at pårørende skal få det bedre i fremtiden. Nå har du mulighet til å bidra med egne erfaringer gjennom årets pårørendeundersøkelse. Svarfrist er 1. mars 2018.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS