Publisert

Faglige anbefalinger innen helsepedagogikk

NK LMH har utarbeidet faglige anbefalinger for kompetanseheving innen helsepedagogikk. Anbefalingene er publisert som et notat på mestring.no

Til grunn for notatets innhold ligger forskning, erfaringsbasert kunnskap og sentrale føringer. Hensikten er å tydeliggjøre og forenkle tilgangen til kunnskapsbaserte anbefalinger innen helsepedagogisk kompetanseutvikling. Målgruppen for notatet er både ledere, fagpersoner og erfarne brukere som er involvert i lærings- og mestringsvirksomhet.

Du finner notatet her.

Kompetanseområder og kompetansebygging

Notatet går nærmere inn på sentrale elementer i helsepedagogisk kompetanse. De anbefalte kompetanseområdene trekker veksel på flere fag og disipliner og inkluderer blant annet kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til helse og sykdom, kommunikasjon og brukermedvirkning.

– I tillegg peker vi på sentrale elementer i helsepedagogisk kompetansebygging, enten det er i helseprofesjonsutdanninger eller i etter- og videreutdanninger i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Her har vi sammenfattet et omfattende kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i erfaringskunnskap og tilgjengelig forskning, sier André Vågan, forfatter av notatet og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Styrke kvaliteten

I ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan bekreftes viktigheten av den pedagogiske virksomheten i helsetjenesten. Planen løfter frem helsepedagogikk som en forutsetning for god kvalitet på lærings- og mestringstilbud, økt helsekompetanse og pasientsikkerhet.

– Vi håper notatet vil være med å styrke kvaliteten på den pedagogiske virksomheten i helsetjenesten og bidra til bedre tilbud for brukere, pasienter og pårørende, fortsetter Vågan.

Del av et større arbeid

Med utgangspunkt i praksisfeltets behov for støtte ved utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud samler og tydeliggjør NK LMH et faglig grunnlag for virksomheten i form av ulike notater.

– Fra før har vi skrevet om sentrale føringer for lærings- og mestringsvirksomheten og oppsummert forskning på effekter og utbytte av lærings- og mestringstilbud blant pasienter og pårørende. Fremover vil vi se nærmere på kunnskapsbaserte anbefalinger for brukersamarbeid og samhandling, avrunder Vågan.

Les mer om prosjektet her.

  • Publisert: 21. mai 2024.
  • Sist oppdatert: 22. mai 2024.