Grunnlagsdokumenter og kunnskapsbaserte anbefalinger

Tittel på prosjektet

Grunnlagsdokumenter og kunnskapsbaserte anbefalinger for lærings- og mestringsvirksomheten

Prosjektledere

NK LMH: Kari Hvinden, spesialrådgiver og André Vågan, seniorforsker


Om prosjektet

Med utgangspunkt i etterspørsel fra praksisfeltet om støtte ved utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud samler vi et faglig grunnlag for virksomheten i form av notater som inkluderer kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for praksis.

Prosjektet skal bidra til (effektmål):

 • Styrket kunnskap hos fagpersoner og brukerrepresentanter som er involvert i lærings- og mestringsvirksomhet i praksis
 • God kvalitet i helse- og omsorgstjenesten (kunnskapsbaserte tjenester, brukerinvolvering, likeverdige tilbud, god ressursforvaltning)

Leveranser i prosjektet (resultatmål):

 1. Notat som beskriver hva lærings- og mestringsvirksomhet og -tilbud er, inkludert sentrale begreper og en ordliste (NK LMH 3/2022).
 2. Notat som beskriver deler av det forskningsbaserte grunnlaget for lærings- og mestringsvirksomheten (NK LMH 2/2023)
 3. Notat som beskriver lovgrunnlag og andre sentrale føringer for lærings- og mestringsvirksomheten (NK LMH 2/2023)
 4. Notat som beskriver anbefalte kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til hvordan legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse i helse- og omsorgstjenesten (helsepedagogikk)
 5. Kunnskapsbaserte anbefalinger som beskriver hvordan planlegge og gjennomføre digitale lærings- og mestringstilbud
 6. Kunnskapsbaserte anbefalinger som beskriver hvordan sikre brukermedvirkning i utvikling og gjennomføring av tilbud (tjeneste).

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres internt ved NK LMH. Det trekkes veksel på den samlede kompetansen ved NK LMH. Relevante eksterne samarbeidspartnere bidrar inn i ulike faser av arbeidet, eksempelvis Språkrådet, NK LMHs faglige referansegruppe, brukerorganisasjoner og praksisfeltet.

Prosjektet finansieres av NK LMH.

Publikasjoner

 1. Hva er læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten og hva er et lærings- og mestringstilbud?
  – Grunnleggende perspektiver og sentrale begreper. NK LMH 3/2022, notat.
 2. Hvorfor etablere lærings- og mestringstilbud? Funn fra kunnskapsoppsummeringer om effekt og utbytte. NK LMH 1/2023, notat.
 3. Sentrale føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten – rettigheter, plikter og anbefalinger. NK LMH 2/2023, notat.

Omtaler

Tidslinje

Oppstart 1. oktober 2022. Planlagt avsluttet 2024.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 8. mars 2024.
 • Sist oppdatert: 8. mars 2024.