Publisert

Føringer samlet og tydeliggjort

NK LMH har nå utarbeidet et notat om sentrale føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å tydeliggjøre førende dokumenter for tjenestene og belyse plikter, rettigheter og anbefalinger.

Notatet er deskriptivt og gir en oversikt over aktuelt innhold i juridiske dokumenter, faglig normerende produkter og politiske publikasjoner.

Gjennomgangen av dokumentene viser at det er klare juridiske føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. De politiske dokumentene angir retning og prioriteringer for feltet, særlig med hensyn til helsekompetanse, livskvalitet og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. De faglig normerende produktene er imidlertid mindre eksplisitte og lite helhetlige.

Du finner notatet NK LMH 2/2023 Sentrale føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten – rettigheter, plikter og anbefalinger her.

Del av et større arbeid

Med utgangspunkt i praksisfeltets behov for støtte ved utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud samler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) et faglig grunnlag for virksomheten i form av ulike notater. Disse omhandler sentrale føringer, kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for praksis.

Notat 2/2023 er det tredje i denne sammenheng.

Det første notatet beskriver hva virksomheten består i og hvordan sentrale begreper kan forstås. Du finner notat NK LMH 2/2022 her.

Det andre notatet har samlet den forskningsbaserte kunnskapen og begrunner hvorfor lærings- og mestringstilbud er viktig. Du finner dette notat NK LMH 1/2023 her.

 

  • Publisert: 19. juni 2023.
  • Sist oppdatert: 19. juni 2023.