Slik finner du frem i forskningslitteraturen

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du skal gå fram for å lage gode systematiske litteratursøk, slik at du finner forskningslitteratur av relevans for ditt arbeid med læring og mestring.

Hvordan skal du formulere forskningsspørsmål og lage en søkestrategi? Og hvilke kilder kan du stole på? Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Eksempel på forskningsspørsmål

For å kunne gi deg et dypdykk i hva som ligger bak forskningsbasert kunnskap, er det viktig å ta deg med fra starten av. Vi starter med PICO.

PICO er et nyttig verktøy for deg som skal formulere et forskningsspørsmål. PICO tvinger deg til å systematisere og reflektere over hva du søker svar på. La oss ta et eksempel: Du jobber med et lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og lurer på hva slags utbytte de som deltar på slike kurs, har når det gjelder for eksempel mestring og livskvalitet. Hvis du da bruker PICO, kan spørsmålet for eksempel formuleres på følgende måte:

P (population, på norsk populasjon): Personer som har langvarige helseutfordringer

I (intervention, på norsk tiltak): Mestringskurs eller tiltak for å øke mestring

C (comparison, på norsk sammenlikning): Ingen mestringskurs eller tiltak som vanlig oppfølging eller venteliste

O (outcome, på norsk utfall): Mestring og livskvalitet

Som du ser, blir du tvunget til å reflektere, definere og systematisere. Kanskje du kan snevre inn ytterligere, slik at det blir enda mer presist? Du kan ha en bred spørsmålsformulering som gir en overordnet oversikt, eller du kan ta et dypdykk med en smal spørsmålsformulering.

Eksempel på systematisk litteratursøk

Du har nå et forskningsspørsmål som ved hjelp av PICO har gitt deg et godt utgangspunkt for et systematisk litteratursøk i kunnskapspyramiden.

I eksempelet under, har vi puttet inn noen relevante søkeord inn der de hører hjemme i PICO for å gjøre det lettere å lage en søkestrategi:

P: Personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende

Eksempel på engelske søkeord:

 • (patient* or inpatient* or care* or caregiver* or family or peer or user*)
 • (chronic disease or chronic-disease or long term diseas* or long-term diseas* or long term illness* or long-term illness*)

I: Mestringskurs eller andre tilsvarende tiltak for å oppnå økt mestring

Eksempel på engelske søkeord:

 • (self-manag* or self manag* or disease manag* or disease-manag* or pain manag* or pain manag*)
 • (chronic care model* or chronic care manag* or chronic care manag* program* or chronic care manag* model* or care* program*)
 • (education or information or train* or learn* or support or knowledge or counsel or teach*)

C: Sammenliknende gruppe kan være personer som ikke får mestringskurs, for eksempel personer som er under vanlig oppfølging, eller står på venteliste for å delta på mestringskurs

Søkeord: vanligvis ikke egne søkeord for en kontrollsammenlikning

O: Utfall relevante for selve hensikten med kurset, som mestring og livskvalitet

Eksempel på engelske søkeord relevante for mestring og livskvalitet:

 • (self concept or self-efficacy or self efficacy or coping or mastery or quality of life)

Deretter setter vi dette sammen til et bredt søk til bruk i ulike søkedatabaser (se helsebiblioteket.no og kunnskapsbasertpraksis.no for mer informasjon om steder det er lurt å søke).

Her er et eksempel på en søkestrategi til PICO-en:

Emneord

NB Emneord kan variere avhengig av hvilken database du søker i, så det må du tilpasse for hver database du søker i. Mange databaser bruker standardiserte emneord for å beskrive innholdet i artikler, bøker og andre publikasjoner. Les mer om emneord på kunnskapsbasertpraksis.no/litteratursok/emneord-og-tekstord/.

 1. Patient Educationsom eget emneord
 2. (patient* or inpatient* or care* or caregiver* or family or peer or user*)som tekstord
 3. (chronic disease or chronic-disease or long term diseas* or long-term diseas* or long term illness* or long-term illness*)som tekstord
 4. 2 and 3
 5. 1 or 4
 6. (self-manag* or self manag* or disease manag* or disease-manag* or pain manag* or pain manag*)som tekstord
 7. (chronic care model* or chronic care manag* or chronic care manag* program* or chronic care manag* model* or care* program*)som tekstord
 8. (education or information or train* or learn* or support or knowledge or counsel or teach*)som tekstord
 9. 2 and 8
 10. 6 or 7
 11. 9 or 10
 12. (self concept or self-efficacy or self efficacy or coping or mastery or quality of life)som tekstord
 13. Self Efficacysom eget emneord
 14. 12 or 13
 15. 5 and 11 and 14

Vi testet ut søkestrategien i søkedatabasen Ovid MEDLINE 11. februar 2014 og fikk følgende søketreff for søkestrategien:

#

Searches

Results

Search Type

1 Patient Education as Topic/ 68610 Advanced
2 (patient* or inpatient* or care* or caregiver* or family or peer or user*).tw. 5422523 Advanced
3 (chronic disease or chronic-disease or long term diseas* or long-term diseas* or long term illness* or long-term illness*).tw. 20734 Advanced
4 2 and 3 12594 Advanced
5 1 or 4 80654 Advanced
6 (self-manag* or self manag* or disease manag* or disease-manag* or pain manag* or pain manag*).tw. 28178 Advanced
7 (chronic care model* or chronic care manag* or chronic care manag* program* or chronic care manag* model* or care* program*).tw. 8743 Advanced
8 (education or information or train* or learn* or support or knowledge or counsel or teach*).tw. 2203633 Advanced
9 2 and 8 869538 Advanced
10 6 or 7 36569 Advanced
11 9 or 10 892770 Advanced
12 (self concept or self-efficacy or self efficacy or coping or mastery or quality of life).tw. 188208 Advanced
13 Self Efficacy/ 11349 Advanced
14 12 or 13 193498 Advanced
15 5 and 11 and 14 4265 Advanced

Det ble altså 4265 treff. Det er ikke uvanlig for et bredt søk. Hvis vi for eksempel bare er interessert i å få et raskt overblikk, bør vi søke etter systematiske oversikter (husk at vi begynner så høyt oppe som mulig i kunnskapspyramiden). Vi legger da til dette i linje 16 i søkefeltet:

16 systematic review*.tw.

49256

Advanced
17 15 and 16

126

Advanced

Å sette på et slikt «filter» for hva slags type forskningslitteratur du søker, vil ofte hjelpe deg med å få ned antall treff fra litteratursøket. Jo høyere i kunnskapspyramiden du søker, jo færre litteraturtreff. Bare ved å spesifisere at vi er interessert i systematiske oversikter, reduserer vi treffet fra 4265 til 126. Det kan være mer overkommelig å jobbe videre med.

Dette eksempelet er ment å illustrere et bredt generisk søk som er uavhengig av diagnose. Dersom du er ute etter personer som har en spesifikk type diagnose, for eksempel personer som har kols, spesifiserer du dette i søket. Det kan også være du er ute etter bare kvinner, eller bare barn. Da spesifiserer du også det i søket.

Se helsebiblioteket.no og kunnskapsbasertpraksis.no for mer informasjon og eksempler.

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 12. november 2018.
 • Sist oppdatert: 7. juli 2023.