Ulike roller

Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten innebærer endrede roller både for fagutøvere og brukere. Hvilke roller kan og skal brukerne ha, og hvordan påvirker dette fagutøvernes roller?

Fagpersoners rolle

Når det handler om læring og mestring innen helse, har fagpersoner i oppgave å legge til rette for medvirkning i planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling av tjenestene, både når det handler om individuelle møter og grupper. Dette innebærer et samarbeid mellom flere eksperter, noe som forutsetter anerkjennelse og ydmykhet knyttet til den andres kompetanse og rolle.

Fagpersoner har en rolle i å finne fram til aktuelle brukerrepresentanter samt å veilede og ivareta representantene i forhold til det oppdraget eller den situasjonen det handler om. Brukerrepresentantene beveger seg på arenaer som i stor grad «eies» av fagpersonell, noe som krever ekstra oppmerksomhet fra fagpersonell knyttet til å skape trygghet i situasjonen.

Klikk på bildet for å se filmen.
Klikk på bildet for å se filmen.

Se film: Det er deres liv det handler om – tanker om hvordan ivareta brukere

Nettverket for læring og mestring i Helse Vest har utviklet en veileder for oppfølging av brukerrepresentanter i lærings- og mestringsvirksomheten.

Brukerrepresentanters rolle

Som bruker eller brukerrepresentant i helse- og omsorgstjenesten kan du ha ulike roller knyttet til medvirkning innen læring og mestring. For samarbeidet er det vesentlig at helsepersonell er tydelige på hva de rekrutterer brukerrepresentanter til. Det er også viktig for brukere å være bevisste på hvilken rolle de trer inn i til enhver tid.

Ulike roller i lærings- og mestringsvirksomhet:

  • På-vegne-av-rolle: Her representerer vedkommende en organisasjon eller brukergruppe. Brukerrepresentanten kan for eksempel delta i en arbeidsgruppe som etablerer et lærings- og mestringstilbud til personer som har kreft, i et prosjekt der det skal lages et behandlingsforløp for ungdom med angst, eller utvikle en informasjonsbrosjyre til pårørende til personer med demens.
  • Meg-selv-rolle: Her representerer vedkommende seg selv og sin historie. Brukerrepresentanten kan for eksempel bidra med sin fortelling eller et erfaringsinnlegg på et kurs, enten for pasienter eller fagpersoner. Her forteller brukeren om utfordringer, erfaringer og mestring ut fra eget liv. Fortellingene kan med fordel brukes som innledning til diskusjoner om ulike temaer.
  • Likeperson: Vedkommende representerer seg selv i møte med andre som har samme helseutfordring. Samtalen tar utgangspunkt i den andres behov. Rollen som likeperson forutsetter egen erfaring og opplæring.
  • Erfaringskonsulent: Vedkommende har aktuell erfaring og møter enkeltpersoner eller grupper, alene eller i samarbeid med fagpersoner. Erfaringskonsulenter ansettes gjerne i egne stillinger. Å engasjere erfaringskonsulenter er utbredt innen psykisk helsevern og rusomsorg, men etter hvert også innen somatikk og forskning.
Klikk på bildet for å se filmen.
Klikk på bildet for å se filmen.

Se film: Jeg og min historie, vi i vår situasjon – om roller i brukermedvirkning

Her kan du lese mer om hva som ligger i rollen som brukerrepresentant når det handler om å etablere gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Nettverket for læring og mestring i Helse Vest har utviklet en brosjyre for brukerrepresentanter i lærings- og mestringsvirksomheten. Den finner du her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.