Forskning

Med en tverrfaglig og samarbeidsbasert tilnærming ønsker NK LMH å bidra til praksisnær forskning med god kvalitet og nytte for praksisfeltet.

Å sidestille fag- og erfaringskunnskap er viktig, ikke bare i utvikling av lærings- og mestringstilbud, men også i forskning. Derfor samarbeider NK LMH med brukere og fagpersoner gjennom hele forskningsprosessen.

Kortere vei fra forskning til praksis

Kunnskap fra forskning innen læring og mestring er svært etterspurt i praksisfeltet og utfyller den erfaringssbaserte kunnskapen fra brukere og fagpersoner. Ved NK LMH prioriteres mye av forskningsaktiviteten til å gjennomgå og oppsummere internasjonal forskning på en systematisk måte. Vi har blant annet gjort kunnskapsoppsummeringer om helseøkonomisk effekt av lærings- og mestringstilbud og om hvilke helsepedagogiske kompetanseområder som har størst betydning for deltakernes utbytte.

Her kan du lese mer om våre forskningsprosjekter.

Ved å oppsummere og gjøre forskningen tilgjengelig, håper vi at resultater raskt kan komme til nytte i praksis.

Vi holder deg oppdatert

Ved NK LMH holder vi oss til enhver tid oppdatert på ny forskning. En viktig del av vår oppgave er å også å videreformidle forskningsresultater fra relevante enkeltstudier.

Her finner du gode tips til relevant litteratur.

Vi håper at innholdet her er til nytte, om det er til en masteroppgave, som utgangspunkt for en faglunsj eller for egen faglig oppdatering.

Forskernettverk

NK LMH drifter et forskernettverk, som er åpent for alle interesserte. I tillegg deltar vi aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Her kan du lese mer om vårt forskernettverk.

Relevante lenker

Skrevet av: Una Stenberg og Mette Haaland-Øverby

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.