Publisert

Effekt av psykologiske tiltak for personer med hjerte- og karsykdommer

Forskning viser at psykologiske tiltak trolig gir færre symptomer på angst og depresjon hos personer med hjerte- og karsykdommer. Det viser en nylig publisert Cochrane-oversikt.

Cochrane-oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte. Les mer om Cochrane-oversikter her (på engelsk).

Hjerte- og karsykdommer er et fellesnavn på sykdommer som rammer hjertet og blodårer. Førti prosent av personer med slike sykdommer har depresjon og angst.

I den nylig publiserte Cochrane-oversikten «Psychological interventions for depression and anxiety in patients with coronary heart disease, heart failure or atrial fibrillation» ble det undersøkt hva som er effekten av psykologiske tiltak hos personer med hjerte- og karsykdommer. Dette ble sammenliknet med ingen psykologiske tiltak (vanlig oppfølging)

Resultatene viser at psykologiske tiltak

  • trolig reduserer depresjonssymptomer på kort til middels sikt
  • trolig reduserer angstsymptomer på kort til middels sikt
  • muligens øker den psykiske og fysiske livskvaliteten på kort til middels sikt
  • muligens gir liten eller ingen endring i sykelighet på kort til lengre sikt

Marita Sporstøl Fønhus (seniorforsker) og Therese Kristine Dalsbø (seniorrådgiver) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har skrevet en norsk omtale av den nylig publiserte Cochrane-oversikten. Omtalen er publisert i Sykepleien forskning. Les den norske omtalen her.

 

 

 

 

 

 

  • Publisert: 15. mai 2024.
  • Sist oppdatert: 16. mai 2024.