Publisert

Strategiperiode 2019–2023 oppsummert

Ved årsskiftet rundet vi av en femårig strategiperiode. Nå har vi tatt et tilbakeblikk, oppsummert resultater og sett på hvilke innsikter dette gir oss for veien videre. Les vår oppsummering her.

Med fire satsingsområder og en overordnet målsetting om å styrke kvalitet innen lærings- og mestringsfeltet lanserte vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) vår strategi for perioden 2019–2023.

Sentrale målsettinger for perioden har vært å bidra til et nasjonalt løft for kompetanseheving innen helsepedagogikk og dokumentasjon av aktiviteter, effekt og utbytte. Vi ønsket også å være aktive pådrivere for å fremme hensiktsmessig bruk av teknologi innen lærings- og mestringsvirksomheten.

Les vår strategioppsummering her (pdf).

Betydelige forskningsresultater, viktige praksiserfaringer, digital omstilling og ikke minst uvurderlig samarbeid er sentrale stikkord i oppsummeringen av strategiperioden.

– Det er flott å kunne se tilbake på alt vi har oppnådd. Jeg er stolt av det dedikerte og solide fag- og forskningsmiljøet her ved NK LMH. Samtidig er jeg svært takknemlig for alt det gode samarbeidet med både praksisfelt og andre fagmiljøer. Nærheten til praksis i både sykehus og kommuner landet rundt har vært avgjørende i arbeidet med å realisere strategiplanen, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Økt innsats

Den nylig lanserte Helse- og samhandlingsplanen løfter frem at tjenester som bidrar til å fremme helse, mestring og forebygging må videre styrkes for å kunne sikre en bærekraftig helsetjeneste.

– Innsikter denne strategiperioden har gitt oss danner et godt utgangspunkt for å kunne bidra til å realisere myndighetenes satsing innen feltet. Det er fortsatt mye som gjenstår før det er lik tilgang til lærings- og mestringstilbud av god kvalitet for den enkelte pasient, bruker eller pårørende. Vi ser frem til kommende samarbeid med både praksisfelt og myndigheter, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

 

  • Publisert: 29. april 2024.
  • Sist oppdatert: 29. april 2024.