Publisert

Se konferanseprogram og meld deg på!

Det er en glede å invitere til Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet. Konferanseprogrammet er nå ute, og vi ser frem til å møtes i Oslo i oktober.

Klikk på bildet for å se hele programmet

Den nasjonale konferansen Læring og mestring 2024 går av stabelen den 24. oktober. Med ny helse- og samhandlingsplan som bakteppe retter vi blikket mot helsekompetansevennlige tjenester, digitale muligheter og ikke minst samarbeid på tvers av fag, erfaring og sektorer.

Meld deg på HER.

Konferansen støttes av Norges forskningsråd.

På programmet

Programmet er innholdsrikt med noe for enhver smak. Det blir en kombinasjon av innlegg og samtaler, der DU kan være med å stille spørsmålene.

Blant annet kan du glede deg til å høre Kristine Sørensen, President International Health Literacy Association, dele kunnskap om hva helsekompetansevennlige tjenester innebærer.

Og hva når ungdom og unge voksne er målgruppen? Dette vil Liv-Grethe Kristoffersen Rajka fra NK LMH gi oss et viktig innblikk i. Videre vil professor Helge Skirbekk snakke om tillitens betydning for helsekompetanse og mestring.

Du vil også kunne la deg inspirere av Vigdis Løbach som er pårørendekontakt for A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon. Hun brenner for og har lang erfaring med digitale tilbud til pårørende av personer med rusmisbruk.

For å snakke om samhandlingskompetanse kommer Vibeke Stenov (PhD), forsker ved Steno Diabetes Center i København, og gode eksempler på samhandling i praksis vil deles fra flere kanter av landet.

Se hele programmet her (lenke PDF)

Praktisk informasjon

Vi ønsker at konferansen skal være en møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging og håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Pris for konferansen er kr 950,-.

Brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter kan delta til halv pris. Vi har også lagt opp til gratis deltakelse for de som ikke kan få konferanseavgiften dekket av en brukerorganisasjon. Ta kontakt på post@mestring.no før du melder deg på.

Konferansen finner sted på Edderkoppen Scene, Scandic St. Olavs Plass i Oslo.

Tellende timer

Konferansen er godkjent for tellende timer hos

  • Fellesorganisasjonen (FO) med 7 timer. Timene godkjennes under vedlikeholdsaktivitet, for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere opp mot godkjenning som klinisk spesialist og ved fornyelse av godkjenning som klinisk spesialist.
  • Norsk Fysioterapiforbund med 7 timer. Kurset kan benyttes i oppbygging av spesialkompetanse og ved fornyelse av relevant spesialistgodkjenning.
  • Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer. Kurset er godkjent som meritterende til ergoterapeutenes spesialistordning.
  • Fagforbundet med 7 timer. Kurset godkjennes som tellende i program for alle som nevnes innen klinisk fagstige. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Konferansen jobber med å få godkjennelse for tellende timer fra følgende profesjonsforbund:

  • Norsk Psykologforening
  • Norsk Sykepleierforbund – NSF

Har du behov for kursbevis, send oss en e-post etter konferansen på post@mestring.no

Meld deg på HER, så sees vi i Oslo i oktober! Påmeldingsfrist er 29. september.

Konferansen tar forbehold om endringer i programmet.

  • Publisert: 24. april 2024.
  • Sist oppdatert: 1. juli 2024.