Publisert

Det handler om å ta de små stegene

Hva slags arbeid ligger bak å endre levevaner? Hvilken betydningen har det å få støtte i endringsprosessen og hvordan kan dette gjøres? I denne pod-episoden får du et innblikk i hva frisklivssentralene jobber med.

Om Spor av mestring

Spor av mestring er en podkast om mestring og menneskemøter i helsetjenesten. I podkasten møter du erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner i samtale med spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve. Du får høre historier og erfaringer fra mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om mestring i ulike sammenhenger.  Podkasten driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Produksjon og musikk er ved Hans-Erik Zweidorff.

Her finner du Spor av mestring

Du finner podkasten der du vanligvis lytter til podkaster. Søk etter Spor av mestringeller klikk deg direkte inn via lenkene under:

HER er en oversikt over alle episoder.

I dokumentarserien «Andre boller» fra Helsedirektoratet følger vi seks personer som ønsker å legge om sine levevaner for å få bedre helse. I denne pod-episoden møter du to av de som var med i denne serien. Marie Thorne Narverud er ansatt ved Frisklivssentralen i Drammen kommune og var med som en av to frisklivsveiledere, og Merete Solsvik Eide var med som én av seks deltakere. De to snakker med programleder Hilde om frisklivsentralens arbeid og betydningen av å få støtte til å gjøre betydelige endringer i levevaner.

Lytt til episode 27 her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Les sammendrag av episoden

(Sammendraget er KI-generert ved ChatGPT.)

Introduksjon

Podkasten «Spor av mestring» fokuserer på læring, mestring og helsekompetanse. Denne episoden handler om endring av levevaner med to gjester: Merete Solsvik Eide, deltaker på frisklivskurs i Askøy, og Marie Thorne Narverud, frisklivsveileder ved Frisklivssentralen i Drammen. De var begge med i dokumentarserien «Andre Boller» som Helsedirektoratet står bak.

Frisklivssentralens rolle

Marie forklarer at frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste tilgjengelig i mange kommuner med tilbud primært for personer over 18 år. Sentralen hjelper folk med å endre levevaner knyttet til kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt og søvn, spesielt for de som har eller er i fare for å utvikle sykdommer relatert til livsstil. Tjenesten er lavterskel og har som mål å tilby rask hjelp, ofte innen to uker.

Meretes erfaring

Merete deler sine erfaringer med å benytte tilbudet ved Frisklivssentralen i Askøy, der hun har fått hjelp til både kostholds- og treningsopplegg. Hun fremhever viktigheten av tilrettelagt trening og gruppetrening som er tilpasset hennes helseutfordringer. Deltakelsen i «Andre boller» ble tilbudt gjennom Frisklivssentralen, noe som ytterligere bidro til hennes motivasjon og mestring.

Andre boller

Dokumentarserien fulgte seks personer som ønsket å forbedre sine levevaner. Marie og en annen veileder fra Asker Frisklivssentral var programledere og veiledere for deltakerne. Serien inkluderte fysiske samlinger, digitale møter og en felles Snapchat-gruppe for å oppmuntre og støtte hverandre.

Endring og motivasjon

Merete understreker at endring av levevaner tar tid og krever tålmodighet, og hun har fått mye støtte fra både veiledere og andre deltakere. Marie forklarer at frisklivssentralens tilnærming inkluderer motiverende intervju og små, realistiske steg for å bygge mestringsfølelse. Hun deler videre hvordan hennes deltakelse på kurs i regi av frisklivssentralen førte til en indre motivasjon og tro på at hun kunne oppnå sine mål.

Langsiktig støtte

Frisklivssentralen tilbyr støtte utover den innledende perioden på 12 uker hvis nødvendig og ønskelig, og det er fleksibilitet i varigheten av oppfølgingen. De hjelper deltakerne med å finne aktiviteter og håndtere risikosituasjoner for å opprettholde de nye vanene.

Avslutning

Merete beskriver avslutningsvis sine livsendringer etter å ha deltatt på kurs ved frisklivssentralen, inkludert å bo i bobil for å lettere komme seg ut på tur og trene. Hun mener frisklivssentralen har hatt en stor positiv innvirkning på hennes fysiske og psykiske helse. Marie støtter Meretes utsagn og understreker verdien av faste avtaler og sosial støtte gjennom Frisklivssentralen.

Episoden avsluttes med en takk til gjestene og en oppmuntring om å fortsette samtalene om mestring og levevaner.

  • Publisert: 26. juni 2024.
  • Sist oppdatert: 5. juli 2024.