Publisert

Om brukermedvirkning under Arendalsuka

Bli med på vår panelsamtale under Arendalsuka. I år setter vi fokus på brukermedvirkning i utvikling av kommunale helsetjenester og hvordan vi kan bidra til å realisere flere gevinster av samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner.

Tidligere i år forsvarte vår kollega Ann Britt Sandvin Olsson sin doktorgradsavhandling om betydning av samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner for å utvikle kommunale helsetjenester.

Avhandlingen belyser hvordan partene manøvrerer mellom politiske idealer og reelle vilkår for medvirkning. Det konkluderes med at vi har en lang vei å gå – og at brukermedvirkning utgjør en urealisert mulighet i kommunal helsetjenesteutvikling.

Vi inviterer til samtale om hvordan bevege praksis nærmere det politiske idealet – for å nyte godt av de potensielle gevinstene. Les mer om arrangementet her.

Kom gjerne innom vårt arrangement på Arendal kino eller følg oss digitalt!

Arrangementet strømmes via Vimeo og starter kl. 13.00 onsdag 14. august. Du deltar ved å klikke på denne lenken.

  • Publisert: 27. juni 2024.
  • Sist oppdatert: 27. juni 2024.