PhD-prosjekt: Samarbeid om å fremme helse

Tittel på forskningsprosjektet

Constructive Collaboration in Primary Healthcare – Context, Characteristics and Impact

Portrett Ann Britt Sandvin OlssonProsjektleder

Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson


Om prosjektet

Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan samarbeide i utvikling av helsetjenester – og hva slags betydning dette samarbeidet kan ha.

Du kan lese mer om PhD-prosjektet her.

Fase 1: Scoping review om forskning om brukermedvirkning på tjenestenivå

Formålet med denne studien er å skaffe en oversikt over kunnskap om brukermedvirkning på tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten, inkludert hvilke tilnærminger til medvirkning som benyttes og betydninger som medvirkningen kan ha.

Samarbeid

  • Medforsker: Mette Haaland-Øverby, NK LMH
  • Hovedveileder: Anita Strøm, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
  • Medveiledere: Tor Slettebø, professor, VID vitenskapelige høgskole, Una Stenberg, seniorforsker, NK LMH

Forskningsprosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen. Samarbeidspartner er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Omtaler

Hva kan fremme eller hemme brukermedvirkning? – Litteraturstudie, mestring.no, 7. juni 2017

Tidslinje

Oppstart: 1. mars 2018.
Planlagt avsluttet:  2021

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.
  • Publisert: 13. november 2018.
  • Sist oppdatert: 4. desember 2018.