PhD-prosjekt: Samarbeid om å fremme helse

Tittel på forskningsprosjektet

Collaboration in Primary Healthcare – Context, Characteristics and Impact

Portrett Ann Britt Sandvin OlssonProsjektleder

Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson

Tilknyttet PhD-programmet ved
Senter for diakoni, verdier og profesjonell praksis, ved VID vitenskapelige høgskole


Om prosjektet

Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan samarbeide i utvikling av helsetjenester – og hva slags betydning dette samarbeidet kan ha.

Du kan lese mer om PhD-prosjektet her.

Fase 1: Scoping review om forskning om brukermedvirkning på tjenestenivå

Formålet med denne studien er å skaffe en oversikt over kunnskap om brukermedvirkning på tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten, inkludert hvilke tilnærminger til medvirkning som benyttes og betydninger som medvirkningen kan ha.

Litteraturstudien How can we describe impact of adult patient participation in health service development? A scoping review ble publisert i tidsskriftet Patient Education and Counseling 22.02.2020. Medforsker Mette Haaland-Øverby og seniorforsker Una Stenberg fra NK LMH, førsteamanuensis Anita Strøm fra VID spesialiserte høgskole, og leder av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssykehus, Kari Fredriksen, har bidratt i gjennomføringen.

Litteraturstudien kan lastes ned her.

Fase 2: Datagenerering

Datagenereringen er avsluttet. Fagpersoner og brukerrepresentanter fra tilsammen fire kommuner har bidratt til at vi sitter igjen med et rikt datamateriale. Totalt har 60 deltakere vært involvert i fokusgruppe- og dybdeintervju. Deltakerne representerer til sammen 11 ulike profesjoner og 15 brukerorganisasjoner. Vi takker de fire kommunenes kontaktpersoner og deltakerne for deres innsats!

Fase 3: Analyse av datamaterialet

Avrundet.

Fase 4: Skriving av artikler

Pågår. Doktorgradsarbeidet består av totalt fire studier. Det omfatter en litteraturstudie, og en artikkel fra hver av gruppene som er involvert i kommunal helsetjenesteutvikling med brukermedvirkning; fasilitatorer, fagpersoner og brukerrepresentanter.

Samarbeid

 • Medforsker: Mette Haaland-Øverby, NK LMH
 • Hovedveileder: Anita Strøm, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
 • Medveiledere: Tor Slettebø, professor, VID vitenskapelige høgskole, Una Stenberg, seniorforsker, NK LMH

PhD-prosjektets ressursgruppe består av:

 • Astrid Torgersen Lunestad, FORMI, OUS
 • Carina Kolnes, Indre Østfold kommune
 • Edgar Wammervold, Revmatikerforbundet
 • Ingeborg Kristiansen, Stange kommune
 • Kari Fredriksen, Lærings- og mestringssenteret, SUS
 • Øivind Skotland, FFO og Hørselshemmedes landsforening

Finansiering

PhD-prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam (https://www.dam.no). Søkeorganisasjonen er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (https://ffo.no). NK LMH finansierer stillingen til medforsker i prosjektet.

Publikasjoner

Omtaler

Podkaster

Webinarer

Tidslinje

Oppstart: 1. mars 2018.
Planlagt avsluttet: 2023

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 13. november 2018.
 • Sist oppdatert: 25. april 2023.