Ann Britt Sandvin Olsson

–stipendiat/spesialrådgiver

Mobil: (+47) 477 55 002

E-post: ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no

(Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.)

Fokusområder: Forskning på brukermedvirkning; hvordan fagpersoner og brukerrepresentanter samarbeider om å utvikle kommunale helsetjenester.

Forskningsarbeid:

Ann Britt har lang erfaring innen lærings- og mestringsfeltet, både i kraft av en rekke prosjektarbeid, utstrakt samarbeid med praksisfeltet og fra arbeid med forskning og kvalitetsutvikling.

Bakgrunn

Hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (cand.san.), cand.mag. med fagutdanning innen fysioterapi fra Høgskolen i Bergen og Bachelor of Science in Psychology fra University of Washington, USA. Ann Britt har bred erfaring innen fagutvikling knyttet til fagområdet læring og mestring og prosjektledelse. Hun ledet Familieprosjektet (2005–2008) og utviklingen av www.familienettet.no og var ansvarlig for NK LMHs satsing på å bygge opp tilbud for barn og unge med langvarige helseutfordringer. Hun har i de siste årene jobbet med å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for lærings- og mestringsfeltet. Ann Britt forsker på hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan få til godt samarbeid innen helsetjenesteutvikling, hvilke faktorer som støtter opp om et slikt samarbeid og hva slags betydning det kan ha. Hun har fulgt PhD-programmet ved Senter for diakoni, profesjonell praksis og verdier ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. PhD-prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam (18/05851) og NK LMH. Øvrige oppgaver inkluderer å følge opp veiledning og evalueringsarbeid knyttet til lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 12. april 2024.