Publisert

Artikkel om fasilitatorrollen publisert

God ledelse og tilrettelegging er en forutsetning for å utvikle helsetjenester med brukermedvirkning. En nylig publisert forskningsartikkel viser hva som kreves av fasilitatorer i kommunen for å lykkes med dette.

Brukermedvirkning i utvikling av kommunale helsetjenester og -tilbud er et krav fra myndighetene. I den nylig publiserte forskningsartikkelen undersøkes rollen til de som leder samarbeidet mellom fagpersoner og brukerrepresentanter Disse fasilitatorene finnes det mange av i lærings- og mestringsfeltet.

Artikkelen er publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Primary Health Care Research & Development. Dette er den tredje artikkelen i stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson sitt doktorgradsarbeid.

Du finner artikkelen her.

Ann Britt har delt noen av resultatene fra denne forskningsartikkelen i et lunsjwebinar som du kan se i opptak her:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Om du ønsker å se videoen med undertekst, kan du klikke på CC-symbolet nederst til høyre i bildet (i menylinjen som dukker opp når du beveger musepila over bildet).

Du kan også klikke deg direkte inn i Vimeo og se opptaket av webinaret der.

Eller du kan lytte til Ann Britt fortelle om resultatene i en podkast-episode i Spor av mestring.

Ann Britt Sandvin Olsson er stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og VID vitenskapelige høgskole og utforsker i sitt doktorgradsarbeid brukermedvirkning i utvikling av kommunale helsetjenester og -tilbud.

  • Publisert: 9. oktober 2023.
  • Sist oppdatert: 11. oktober 2023.