Publisert

Faglig Frokost 3. september

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse arrangerer denne høsten faglige frokostwebinarer med ulike temaer innen helsepedagogikk.

Hver første tirsdag i måneden arrangerer vi Faglig Frokost fra kl. 08.15 – 08.55.

Første Faglig Frokost er tirsdag 3. september. Tema er «Læring i en helsekontekst» med Wenche Gressnes. Hun er utdannet pedagog og jobber med pasient- og pårørendeopplæring på Lærings- og mestringssenteret UNN i Harstad. Hun skal snakke om læring som fenomen og motivasjon for læring. Hvordan kan vi bidra til at pasienter, brukere og pårørende ansvarliggjør seg selv i læringsprosessen? Informasjon om hvordan du kan delta kommer nærmere arrangementet.

Helsetjenestenes pedagogiske oppgaver og funksjoner

Nasjonal helse- og samhandlingsplan fremhever helsetjenestens pedagogiske arbeid og sier at det skal inngå i alle helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Faglig Frokost er en del av NK LMH sin satsing på kompetanseheving i helsepedagogikk. Gjennom korte fagwebinarer ønsker vi å dele konkrete verktøy for hvordan fagpersoner i helsetjenesten kan legge til rette for læring, økt helsekompetanse og livskvalitet samt bidra til å bevisstgjøre fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten på deres pedagogiske oppgaver og funksjoner.

  • Publisert: 25. juni 2024.
  • Sist oppdatert: 27. juni 2024.