Publisert

Hva kan fremme eller hemme brukermedvirkning? – Litteraturstudie

Myndighetene stiller krav til brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester. Men hvordan tilrettelegge for gode samarbeidsprosesser og brukermedvirkning på tjenestenivå? Dette er spørsmål som mange stiller seg, spesielt i kommunene. Ved NK LMH pågår det en litteraturstudie for å finne svar.

Regjeringen vil bygge pasientens helsetjeneste. Helse- og omsorgsministeren ønsker at brukerrepresentanter og fagpersoner skal samarbeide om å lage gode helsetjenester. Likevel er brukermedvirkning på tjenestenivå ingen selvfølge når kommunale helse- og omsorgstjenester skal etableres.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er derfor i gang med en litteraturstudie om hva som kan hemme eller fremme brukermedvirkning på tjenestenivå. NK LMH har gjennomført brede systematiske søk på internasjonal og nordisk forskning i en rekke databaser. Hensikten med studien er å oppsummere kunnskap som kan bidra til å styrke kvaliteten på lærings- og mestringstilbud generelt og spesielt i kommuner.

I forrige uke møttes prosjektgruppa for andre gang siden oppstarten senhøstes 2016. Studien ledes av Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH, med god støtte fra prosjektgruppas medlemmer som består av:

  • Mette Haaland-Øverby, medforsker med brukererfaring, NK LMH
  • Anita Strøm, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole
  • Kari Fredriksen, leder ved lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssykehus
  • Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH

Andre relevante litteraturstudier

NK LMH jobber også med andre kunnskapsoppsummeringer. Det pågår en studie som undersøker effekten av lærings- og mestringstilbud for barn og unge, samt en litteraturstudie av helseøkonomiske effekter av lærings- og mestringstilbud. I fjor ble en kunnskapsoppsummering om effekt og nytteverdi av deltakelse på lærings- og mestringstilbud for voksne publisert. Les mer på våre nettsider.

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 7. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.