Publisert

Oppretter nettverk for ung medvirkning og mestring

Som et ledd i arbeidet med å bidra til ungdomsvennlige helsetjenester for ungdom og unge voksne, etablerer NK LMH nå et nytt nettverk; Nettverk for ung medvirkning og mestring. Vi inviterer herved medlemmer av ungdomsråd og brukerorganisasjoner og fagpersoner som vil fremme gode helsetjenester for ungdom og unge voksne til å bli med.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) arbeider for en bedre helsetjeneste for unge som lever med helseutfordringer. Sammen med flere av våre gode samarbeidspartnere ser vi behov for et nettverk hvor kunnskap som fagpersoner og unge har, kan deles. Tidligere Nettverk for unges helse samlet fagpersoner og brukerorganisasjoner som ville gjøre helsetjenesten bedre for unge. I Nettverk for ung medvirkning og mestring inviteres i tillegg de nye ungdomsrådenes medlemmer inn.

Portrett av en ung mann med deradlocks

Del og få kunnskap

Som medlem i nettverket, er det flere måter å holde seg oppdatert på. Det vil være mulig å få relevant informasjon, fag- og forskningsartikler i form av nyhetsbrev på mail fra NK LMH (ca fire ganger i året). Man kan også melde seg inn i en Facebookgruppe for dette nettverket for å holde seg oppdatert, selv dele informasjon om god praksis, aktuelle nyheter og forskning eller delta i diskusjoner.

Meld deg inn!

Nettverket vil driftes av spesialrådgivere Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Ann Britt Sandvin Olsson ved NK LMH. Med seg på laget har de også Ragnhild Hals, NK LMHs ressursperson knyttet til lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! og kompetansehevingsprogrammet Treff meg!.

–Dessverre har Nasjonalt nettverk for unges helse blitt nedlagt, men vi håper at medlemmene derfra vil være med i dette nye nettverket, sier Liv-Grethe Kristoffersen Rajka. Og så håper vi at dere som er medlemmer i og som samarbeider med ungdomsrådene vil være med.

Du kan melde deg inn i nettverket og motta nyhetsbrev ved å sende en e-post til Ann Britt Sandvin Olsson på sandvin.olsson[at]mestring.no (husk å bytte ute [at] med @ for å sende e-post). Det er fint om du oppgir hvor du hører til og hvilken rolle du eventuelt har. For å bli medlem av Facebookgruppen, søk opp «Nettverk for ung medvirkning og mestring», eller følg denne lenken, og bli medlem.

–Vi tenker det er bra å samle alle som vil bidra til bedre helsetjenester for unge, avrunder Liv-Grethe.

Verdt en titt

NK LMH har over tid hatt en satsing på å bygge opp kvalitetsmessig gode lærings- og mestringstilbud for ungdom og unge voksne – sammen med en rekke gode samarbeidspartnere bestående av ungdom, unge voksne, foreldre, Unge funksjonshemmede, andre brukerorganisasjoner og fagmiljø. Sammen med Helsedirektoratet har vi støttet de nasjonale ungdomshelsekonferansene i 2008, 2011 og 2014.

Om du ikke kjenner til verktøyene og materialet vi har å by på, ta gjerne en titt:
Kompetansehevingsprogrammet Treff meg!
Lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!
Heftet Ungdom i fokus

  • Publisert: 1. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 1. juni 2017.