Publisert

Lærings- og mestringstilbudet SMIL til Malmø

Den 29.-31. mai 2017 arrangeres The 2nd International Young Carers Conference i Malmø – en konferanse om barn og unge som pårørende og omsorgsgivere. Her vil tilbudet SMIL – styrket mestring i livet bli presentert.

Hensikten med konferansen er å støtte samfunnet i å ta ansvar for og aktualisere FN-konvensjonen om barns rettigheter, spesielt der hvor et barn har et familiemedlem som er alvorlig syk, har et rusmisbruk eller psykisk sykdom, eller når familien er rammet av sorg. Det er et mål å styrke samarbeidet mellom land og ulike interessenter.

Bilde av SMIL-gjengen på scenen
SMIL-gjengen på scenen.

Representanter for SMIL-tilbudet fra Trondheim og Kristiansand har sammen med Ellen Østberg, fagrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), blitt invitert til å delta på konferansen med en presentasjon av tilbudet. I Trondheim og Kristiansand har det vært jobbet kontinuerlig med SMIL i en årrekke i et samarbeid mellom kommune, foretak og brukerorganisasjoner. Solid forankring gjennom samarbeidsavtaler og systematisk arbeid har vært avgjørende for et veletablert tilbud. Hilde Anette Siraas Myran, Eli Valås og Otto Stormyr fra SMIL i Trondheim og Per Øyvind Lindgren fra SMIL i Kristiansand er nå klare til å fortelle om SMIL og sine erfaringer med tilbudet.

–Vi gleder oss over at et tilbud som allerede har hatt stor betydning for mange barn og unge her i Norge blir løftet frem i internasjonal sammenheng, sier Ellen Østberg, som var med på å utvikle SMIL-tilbudet og er kontaktperson for det nasjonale SMIL-nettverket.

Blant arrangørene av konferansen finnes flere store skandinaviske og europeiske organisasjoner som ivaretar barn som pårørende, som for eksempel BarnsBeste i Norge.

Om SMIL

SMIL er et lærings- og mestringstilbud som retter seg mot barn og unge i familier hvor foreldre sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer . Tilbudet er utviklet av NK LMH i samarbeid med spesialist- og kommunehelsetjenesten og aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner. SMIL har en grunnstruktur som gir rom for fleksibilitet og lokale tilpasninger. Enkelte steder har tilbudet også blitt gjennomført for barn og unge som har foreldre med ulike somatiske helseutfordringer.

I 2010 og 2011 ga NK LMH ut prosjektmidler til lærings- og mestringssentre i helseforetak som ville sette i gang SMIL-tilbud i samarbeid med kommuner. SMIL-tilbud finnes i dag over hele landet. Her kan du lese mer om SMIL.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 26. mai 2017.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2023.