Publisert

Øke kompetanse i helsepedagogikk?

Jobber du med å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse? Ønsker du å lære mer om helsepedagogikk, digitale metoder og verktøy? Vi arrangerer digitale kurs i helsepedagogikk i 2024. Nå er påmelding åpnet.

Det digitale kurset i helsepedagogikk skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å planlegge og gjennomføre kurs, undervisning, veiledning og informasjonsformidling overfor brukere, pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper.

Hvem passer kurset for?

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud eller opplæring av fagpersoner og brukerrepresentanter.

Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!

Hva inneholder kurset?

Kurset går over fem dager i løpet av åtte uker. Det er basert på forskning, erfaring og brukerkunnskap med håndbok i helsepedagogikk som utgangspunkt

Kurset er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og mestringspraksis, brukermedvirkning, relasjonskompetanse, kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

I kurset vil det vises til ulike metoder, arbeidsformer og digitale verktøy som kan brukes i både fysiske og digitale kurs.

Les kursbeskrivelsen her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Tellende timer

Kurset er godkjent med tellende timer hos Fellesorganisasjonen, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapiforbund og Fagforbundet. Det er et krav om at man kan stille på minimum 80 prosent av kurset for å få kursbevis.

Lyst til å delta?

For å delta må du sende en e-post til anita@mestring.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta innen 15. januar for vårens kurs og 15. august for høstens kurs.

Datoer for vårens kurs er 24. januar, 1. og 7. februar og 6. og 14. mars.

Datoer for høstens kurs er 29. august, 4., 12. og 26. september og 16. oktober.

Kursavgift

Kurset koster kr. 750 per deltaker. Dersom flere fra samme arbeidsplass deltar, koster det kun kr 2000 for opp til åtte deltakere (flere fra samme arbeidsplass kan selvsagt delta for et tillegg i prisen). Brukerrepresentanter/erfaringskonsulenter deltar gratis.

Dette sier tidligere deltakere om kurset:

«Det digitale kurset i helsepedagogikk er svært godt organisert og enkelt å følge som kursdeltaker. Kursholdere og forelesere er kunnskapsrike og engasjerte, samarbeider godt og bruker mange ulike pedagogiske metoder og verktøy. Brukermedvirkning er inkludert i alle deler av kurset og erfaringsutveksling med gruppearbeid mellom kursdeltakerne gjør det digitale kurset «levende» og veldig lærerikt. Relevant litteratur og forskning er anbefalt og tilgjengelig, men har ikke hovedfokus. Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!»

«Det fungerer (overraskende) bra å være så mange digitalt. Kjenner det hjelper enormt med aktiv bruk av grupperom, Slido og Padlet som verktøy. Og at det er ulike gjester og andre stemmer og ansikter med inn i kurset. Kurslederne er svært engasjerte, aktive og ekstra imøtekommende og PÅ. Noe som kreves i et digitalt fora. Dette er et kurs jeg er glad jeg meldte meg på. Nyttig faglig påfyll. Jeg kunne ikke delta på én kursdag og kjente på at jeg virkelig gikk glipp av noe! Når den følelsen kommer betyr det at dere har klart å skape tilhørighet og engasjement»

«Det er lærerikt å sjå korleis kurset blir praktisk gjennomført. Eg får konkrete materiell til å gjennomføre kurs. Eg har erfart saman med menneske med rik erfaring og fått innblikk i korleis andre tilbod fungerer. Det har blitt tydelig at dei mest treffsikre måla/tiltaka kjem når eg justerer meg etter kor den/dei andre er og kva den/dei treng.»

«Kurset har vært over all forventning, og vi tar med oss mange nye verktøy i verktøykassen. Flere ting er allerede satt i system. Vi har fått mer variasjon i internundervisning, og vår kollegagruppe gir tilbakemelding om mer engasjerende møter.»

 

  • Publisert: 17. november 2023.
  • Sist oppdatert: 19. mars 2024.