Publisert

Det skal virke – det skal vare

Når tar dine helseplager valg på vegne av deg? Hvordan kan du bryte et uheldig handlingsmønster? Hør psykolog Gerd Kvale fortelle om hvordan en konsentrert behandlingsmetode for tvangslidelser kan benyttes i oppfølging av personer med langvarige helseutfordringer.

Om Spor av mestring

Spor av mestring er en podkast om menneskemøter i helsetjenesten. I podkasten møter du erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner i samtale med spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve. Du får høre historier og erfaringer fra mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om mestring i ulike sammenhenger.  Podkasten driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Produksjon og musikk er ved Hans-Erik Zweidorff.

Her finner du Spor av mestring

Du finner podkasten der du vanligvis lytter til podkaster. Søk etter Spor av mestringeller klikk deg direkte inn via lenkene under:

Professor og klinisk psykolog Gerd Kvale er verdenskjent for sin konsentrerte firedagers behandling av tvangslidelser (OCD). I denne episoden forteller hun om hva denne behandlingen innebærer og hvordan hun sammen med rehabiliteringsinstitusjonen Helse i Hardanger har jobbet med å overføre denne tilnærmingen til andre typer helseutfordringer. Tverrfaglighet, tett oppfølging, individuell skreddersøm i grupper og systematisk arbeid med mikrovalg i hverdagen er sentrale stikkord.

Lytt til episode 22 her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

 

Les sammendrag av episoden

(Sammendraget er KI-generert ved ChatGPT.)

Introduksjon

Hilde Blindheim Børve, spesialrådgiver innen helsepedagogikk, introduserer Gerd Kvale, en psykologspesialist og professor ved Universitetet i Bergen, kjent for sitt arbeid med konsentrert behandling av psykiske lidelser.

Bergensmodellen for konsentrert behandling

Gerd Kvale og Bjarne Hansen utviklet «Bergensmodellen» eller «The Bergen 4-day treatment» for behandling av tvangslidelser (OCD). Denne modellen innebærer intensiv behandling over fire dager. Kvale beskriver at hovedmålet med behandlingen er å hjelpe pasienter tilbake til et normalt liv og ikke bare å gi dem en god samtaleopplevelse. Behandlingen skal være tilgjengelig og effektiv der folk er.

Utvidelse til kroniske helseplager

Stener Kvinnsland kontaktet Kvale i 2018/2019 for å anvende prinsippene fra Bergensmodellen på somatiske lidelser. Dette førte til etableringen av Helse Hardanger, en rehabiliteringsinstitusjon i Øystese. Prosjektet i Helse Hardanger fokuserer på kroniske helseplager som ryggsmerter, diabetes type 2, KOLS, og langvarige helseplager etter COVID-19.

Metodikk og resultater

Behandlingen i Helse Hardanger er strukturert rundt konsentrerte behandlingsøkter som strekker seg over en uke, kombinert med digital oppfølging i etterkant. Pasientene får tett oppfølging daglig med fokus på å integrere nye prinsipper i hverdagen.
Kvale påpeker viktigheten av tverrfaglig samarbeid der ulike spesialister arbeider sammen for å gi helhetlig behandling. Dette inkluderer leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer.

Forskning og dokumentasjon

Det legges stor vekt på å dokumentere effekten av behandlingen gjennom følgeforskning. Pasientene følges opp etter tre, seks og tolv måneder for å vurdere endringer i funksjonsnivå og helseplager. Behandlingen har vist seg spesielt effektiv for pasienter med sammensatte og alvorlige helseplager, som ofte opplever betydelige forbedringer.

Geografisk tilgjengelighet og digitalisering

Kvale understreker behovet for å gjøre behandlingene geografisk tilgjengelige for å unngå diskriminering basert på hvor folk bor.
Hun arbeider nå med å utvikle digitale løsninger for å kunne tilby behandlinger uavhengig av geografisk plassering, slik at flere kan få tilgang til effektive helsetjenester.

Samarbeid med kommunale tjenester

For å sikre kontinuitet i behandlingen, samarbeides det med kommunale tjenester som frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre. Dette skal sikre at pasientene får nødvendig støtte også etter de intensive behandlingsøktene.

Avslutning

Intervjuet avsluttes med en diskusjon om hvordan helsevesenet kan bli mer kunnskapsbasert og effektivt. Kvale fremhever viktigheten av å evaluere og dokumentere effekten av behandlinger kontinuerlig. Hun uttrykker optimisme for fremtiden og håper at metodene de har utviklet kan spres og benyttes bredere for å hjelpe flere mennesker tilbake til et meningsfylt liv.

Børve avslutter med å takke for samtalen og understreker viktigheten av å fortsette å arbeide for å gjøre effektive behandlinger tilgjengelige for alle.

  • Publisert: 13. november 2023.
  • Sist oppdatert: 3. juli 2024.