Publisert

Hvordan fortelle foreldre om rettigheter og muligheter

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser holdt en workshop på NK LMHs prekonferanse i oktober. Målgruppa var fagpersoner som skal formidle muligheter og rettigheter til familier med barn som har nedsatt funksjonsevne. Deltakerne fikk mye godt stoff som vi deler her.

Lise Beate Hoxmark under workshopen
Lise Beate Hoxmark

Frambus workshop var knyttet til den nasjonale konferansen Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester. Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som stod bak konferansen.

Lise Beate Hoxmark, seniorrådgiver og sosionom ved Frambu, har i flere år bidratt med oppfølgingsmøter for foreldre som tidligere har deltatt på lærings- og mestringstilbudet Starthjelp i regi av Oslo universitetssykehus, Ullevål. Møtene har handlet om hvilke rettigheter og muligheter man har som foreldre til barn med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Bidra til å spre kunnskap i hele landet

Både fagpersoner og foreldre har vært særs fornøyde med Hoxmarks opplegg i Oslo. Hensikten med workshopen i oktober var å informere fagpersoner som møter foreldre rundt omkring i Norge om familienes rettigheter og muligheter, slik at dette også kan komme foreldre i resten av landet til gode.

– Dere som jobber med læring og mestring møter mange av familiene som kommer til Frambu. Det er viktig at vi sammen bidrar til at foreldrene får et godt tilbud, sa Lise Beate Hoxmark.

Malin Sofie Finsrud under workshopen
Malin Sofie Finsrud

Sammen med kollega og sosionom Malin Sofie Finsrud, bidro Hoxmark til at deltakerne på workshopen fikk kunnskap om både hva man kan formidle og hvordan man kan formidle informasjon knyttet til rettigheter og muligheter for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne.

De to kollegaene brukte workshopen til å veksle mellom det å gi informasjon og å gjennomføre øvelser som stimulerte til refleksjon og samtale underveis. På denne måten illustrerte Hoxmark og Finsrud hvordan det å informere om rettigheter og muligheter kan legges opp i møte med foreldrene.

NK LMH har fått lov til å dele presentasjonen fra workshopen, samt Hoxmark og Finsruds oppdaterte lenkesamling over relevant informasjon for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Alle som samarbeider med familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan ha nytte av å kikke gjennom denne informasjonen. Kanskje kan dette også innarbeides i relevante lærings- og mestringstilbud?

Vedlegg:

Skrevet av: Ann Britt Sandvin Olsson, NK LMH

  • Publisert: 6. november 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.