Publisert

Takk for strålende konferansedager!

Da er begivenheten vi har jobbet med og ventet på i lang tid vel overstått. Vi ser tilbake på to konferansedager med faglig påfyll, humor, alvor og ikke minst med en ærbødighet over alt det fine og viktige arbeidet som gjøres landet over.

Hva er viktig i møte med helsetjenesten? Å bli sett. Føle seg trygg. Møte noen som forstår. Filmen som åpnet årets konferanse Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester peker på ulike aspekter som bidrar til god kvalitet i helsetjenesten. Du finner filmen her.

Etter innledende ord ved Siw Bratli, leder ved NK LMH, helseminister Bent Høie og generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lilly Ann Elvestad, tok forskere ved NK LMH over scenen. Her ble vi oppdatert på status for forskning i feltet. Hva vi vet om effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud var noe av det som ble lagt frem. Du kan lese mer om helseøkonomisk utbytte av læring og mestring i denne ferske artikkelen i tidsskriftet Sykepleien. Forskernes innlegg ble avrundet med en sang til ære for alle dere i praksisfeltet. Se kort video av sangen her.

Leve godt med sykdom

Kognitiv tilnærming til å mestre et liv med sykdom var temaet i innlegget til psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge. De presiserte at det er en krevende balansekunst å gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet til at vi får det beste ut av livet, og at for å klare dette trenger vi kognitive verktøy.

– Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige, for bedre å kunne tåle plagene og samtidig ha et god liv, sa Fjerstad og Berge.

De to psykologene ga oss innblikk i et verktøy de selv bruker mye; den kognitive diamant.

Sårbarhet i møtene

Allmennlege og professor Pål Gulbrandsen belyste i sitt innlegg hvordan menneskers sårbarhet kan virke inn på kommunikasjonen og møtene mellom fagpersoner og brukere i helsetjenesten.

Gulbrandsen viste til en amerikansk teori om hva som forsterker og motvirker mennesker utviklingsmuligheter som vektlegger følelsen av å være kompetent, selvstendig og høre til som svært viktig for motivasjon og livskvalitet. Han var tydelig på at folk må kjenne at de hører til i møte med helsetjenesten, og at dette er en viktig, men til tider utfordrende oppgave for helsepersonell. Gulbrandsen tok oss med på en rekke eksempler for å synliggjøre hvordan kommunikasjon kan bidra til, men samtidig stå i veien for dette oppdraget.

Kulturkompetanse og kultursensitivitet

Sosionom Leoul Mekonen belyste i sitt innlegg hvordan kulturkompetanse er en form for sosial representasjon. Han viste oss mange eksempler på hvordan kunnskapsformidling er kultursensitivt og må tilpasses den enkelte gruppen for å ha noen effekt.

Hans klare budskap var at det krever både  kunnskap, ferdigheter og holdninger for å jobbe med andre sosiokulturelle grupper enn dem man tilhører. For å tilegne seg slik kulturkompetanse, krever det at man beveger seg ut av sin egen komfortsone.

– Om vi ønsker oss en one size fits all-helsetjeneste, da trenger man ikke kulturkompetanse. Hele poenget er å komme ut av denne tankegangen om at det er minoritetene som skal tilpasse seg et gjennomsnitt og en majoritet. Det gir ikke likeverdige helsetjenester.

Digitale verktøy, seksuell helse og kjønn

Det er ulike måter å legge til rette for læring og mestring. Cecilie Varsi fra Senter for pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS) løftet frem en rekke digitale verktøy og hvordan de kan være til støtte i dette arbeidet.

Anette Remme fra Unge funksjonshemmede holdt et engasjerende innlegg om hvordan seksuell helse henger sammen med fysisk og psykisk helse. Hun fremholdt viktigheten av at helsetjenesten tør å utfordre normer og tabuer knyttet til dette.

– God seksuell helse er både en rettighet og et behov. Det å bli møtt som et helt menneske, er viktig for likeverdighet i helsetjenesten.

Are Saastad, leder ved Reform – ressursenter for menn, minnet oss om hvordan kjønn er et viktig aspekt ved likeverdige tjenester. Han mener at menn og helse må settes på den faglige og politiske dagsorden. Som en motsats til tidligere likestillingskamper i historien, fremholder Saastad at nettopp i dette tilfellet må man begynne å snakke om menn som kjønn for å sikre likeverdighet.

Når alvorlig sykdom rammer

Konferansen ble avsluttet med et erfaringsinnlegg som gjorde sterkt inntrykk. I 2015 ble mannen til filmregissør Margreth Olin rammet av et kraftig hjerneslag. Innlegget handlet om rollen som pårørende og det hun selv beskriver som en «familie i fritt fall». Olin ga oss svært mange refleksjoner knyttet til kvalitet og likeverdighet i helsetjenesten. Vi tar med oss hennes budskap om å jobbe for systemer som legger til rette for ivaretakelse av pårørende, og hvor slik støtte ikke er avhengig av den pårørende selv.

– Jeg har ikke klart å innrømme overfor meg selv at min manns sykdom har rammet hele familien. Det krever styrke å vise seg svak. Det krever styrke å be om hjelp.

Takk for denne gang

Skjermdump av programmets forside

I tillegg til flotte innlegg i plenum, bestod konferansen av fem parallellsesjoner med hele 49 innlegg. Med utgangspunkt i både forskning, fag og erfaring ble blant annet temaer som medvirkning, samhandling og kommunikasjon løftet frem. Det var et innholdsrik og bredt parallellprogram, noe som gjorde det vanskelig å velge ut hvem man skulle høre på.

Med dette takker vi for to kjempefine konferansedager og retter spesielt en takk til alle som delte kunnskap og erfaringer. Presentasjonene fra konferansen vil gjøres tilgjengelig her på mestring.no så fort vi har fått alle på plass.

Presentasjoner fra konferansen finner du her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 26. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 7. desember 2018.