Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.

starthjelp_700_250

Her finner du Håndbok for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, en informasjonsfilm, et informajonshefte til foreldrene som deltar på tilbudet og presentasjonsmateriell til bruk på kurset. Håndboka kan lastes ned i sin helhet og representerer anbefalinger for kursets form og innhold. Dette må like fullt tilpasses mulighetene og ressursene hos arrangør og samarbeidspartnerne.

Arrangører av Starthjelp

Starthjelp arrangeres i alle helseregioner. Arrangører av Starthjelp er Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nordmøre og Romsdal, i både Kristiansund og Ålesund, Trondheim kommune, Helse Førde, Førde, Helse Bergen, Bergen, Helse Fonna, Haugesund, Sykehuset Telemark, Skien, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Oslo universitetssykehus, Oslo og Sykehuset i Østfold, Fredrikstad/Sarpsborg.

Samtlige Starthjelpkurs evalueres av NK LMH i samarbeid med arrangørene. Evalueringsresultatene gir grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring, og NK LMH gir alle arrangører tilbakemelding om hva deltakerne syntes om nettopp deres kurs. Behov for ny oppdatering av Starthjelpmaterialet vil vurderes i 2020.

Bli med i Starthjelp-nettverk

NK LMH har et Starthjelp-nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med Starthjelp.

Les mer og meld deg på via nettverkssiden
.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ann Britt Sandvin Olsson på epost-adresse: ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no (Husk å bytte ut [at] med @ når du sender eposten)

Oppdrag fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i oppdrag å bidra til å spre Starthjelp til landets helseforetak. Hensikten er å styrke opplæringstilbudet innen habiliteringstilbudet for barn. Tiltaket retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten (tiltak 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009): Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Informasjonsfilm om Starthjelp – en far forteller

Gjennom bilder av far og mor i ulike situasjoner, og til fars stemme, får vi innblikk i foreldrenes situasjon og deres møte med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Filmen egner seg

  • som informasjon om tilbudet både til foreldre, deres nærstående og fagpersoner
  • når tilbudet skal forankres i ledelse ved ulike institusjoner og fagmiljø
  • for å markedsføre tilbudet via brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø som skal  bidra til rekruttering av foreldre

Informasjonsfilm om Starthjelp from NK LMH on Vimeo.

Filmen eies av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo  universitetssykehus HF, og er utviklet i forbindelse med kompetansetjenestens prosjekt Starthjelp – om familie og mestring. (Copyright NK LMH 2011).

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 20. november 2017.

Design og utvikling: Senson AS