Publisert

Referansegruppemøte på Aker

Godt oppmøte og nyttige diskusjoner er stikkord for årets første møte i referansegruppa til NK LMH, som gikk av stabelen 4. februar. Vi benytter anledningen til å ønske tre nye medlemmer velkommen.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har en referansegruppe som møtes fast to ganger i året. Referansegruppen representerer viktige aktører og samarbeidspartnere innen lærings- og mestringsarbeid og skal bidra til at NK LMH drives i tråd med intensjonen.

Bilde av hele referansegruppaSiden forrige referansegruppesamling i september i fjor har det skjedd mye innenfor lærings- og mestringsfeltet. Konsekvenser og muligheter som følge av den nasjonale veilederen om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator var et naturlig agendapunkt.

Nye medlemmer

Det er med glede vi orienterer om at NK LMH nå har utvidet referansegruppen med tre nye medlemmer:

Askheim-Ole-Petter_mediumOle-Petter Askheim
Pedagog og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Askheim er blant annet opptatt av brukermedvirkning og empowerment innen velferdsforskning. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.

 

stein-arne-rimehaugStein Arne Rimehaug
Utdannet fysioterapeut og jobber som rådgiver ved Regionalt kompetansesenter for rehabilitering i Helse Sør-Øst. Rimehaug er tidligere medlem av Råd for pasientopplæring Sykehuset Østfold.

 

kristiansen-kari-midtbo-1000x699-dv4p6312Kari Midtbø Kristiansen
Sykepleier og daglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Kristiansen har praktisk pedagogisk utdanning og master innen helsefagvitenskap.

  • Publisert: 4. februar 2016.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.