Publisert

Tydeliggjøre et teoretisk fundament og formidle kunnskap

I forbindelse med prosjektet «Utvikling og utprøving av et kommunalt, diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud» har det blitt utarbeidet et dokument som inneholder et utvalg relevante begreper og teorier.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Orkdal kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, St. Olavs Hospital, FFO og SAFO Sør-Trøndelag og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Skjermbilde av rapportforsidenHensikten med dokumentet er å tydeliggjøre et teoretisk fundament og formidle kunnskap til pilotkommunene i prosjektet. Dokumentet er på ingen måte uttømmende, men det er gjort et utvalg av relevante begreper og teorier. NK LMH og samarbeidsprosjektet i Trøndelag tror dokumentet kan være til nytte for praksisfeltet i arbeidet med å etablere kommunale lærings- og mestringstilbud. For å gjøre teksten leservennlig er det ikke lagt inn referanser i selve teksten, men de finnes i oppgitte lenker på slutten av hvert avsnitt. Her kan du laste ned hele dokumentet.

I forrige uke skrev vi om at NK LMH er i gang med et prosjekt som har som mål å skape et felles teori- og begrepsgrunnlag for fagområdet læring og mestring. I denne forbindelse har NK LMH samlet et knippe forskere fra sentrale fag- og kompetansemiljøer som skal bidra inn i dette arbeidet. Resultatet av dette arbeidet vil har stor relevans for utviklingsprosjekter som for eksempel diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis.

Denne artikkelen er den tredje av fire planlagte artikler i forbindelse med samarbeidsprosjektet. Den siste artikkelen vil gi en beskrivelse av pilotkommunene som deltar i prosjektet.

Relevante lenker:

Ønsker du mer informasjon om prosjektet generelt eller dette dokumentet spesielt, ta kontakt med Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og medlem av prosjektgruppa.

Skrevet av Kari Hvinden

  • Publisert: 8. februar 2016.
  • Sist oppdatert: 15. februar 2016.