Publisert

Vil du bidra med praksiseksempel?

NK LMH ønsker å få inn flere praksiseksempler fra dere som jobber med lærings- og mestringstilbud. Ta kontakt for å få mer informasjon.

Illustrasjonsfoto praksiseksempler fra skrivekurs høsten 2013.
Illustrasjonsfoto fra praksiseksempler fra skrivekurs høsten 2013.

Brukerundersøkelsen Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) hadde på nyåret, viste at dere som bruker mestring.no, synes det er viktig å ha beskrivelser av lærings- og mestringstilbud på nettsiden, derfor ønsker NK LMH å få større bredde i lærings- og mestringstilbudene som er beskrevet på mestring.no.

Generelle beskrivelser

Vi er ute etter generelle beskrivelser av innholdet i lærings- og mestringstilbud for ulike målgrupper. Vi skal altså ikke lage en kurskalender som sier hvor og når ulike kurs blir holdt. I denne omgang begrenser vi oss til lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende. Vi kommer tilbake med muligheten for å skrive om helsepedagogiske tilbud.

Hva slags bidrag ønsker vi?

Sidestilt samarbeid en forutsetning

Praksiseksemplene skal leses av andre fagpersoner eller brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbud. Det er en forutsetning at det har vært sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter for å utvikle og gjennomføre tilbudene dere skal beskrive.

Vi ønsker bidrag fra

  • fagpersoner og brukerrepresentanter
  • kommuner og helseforetak

Vi ønsker omtale av

  • diagnosespesifikke tilbud og diagnoseuavhengige tilbud
  • tilbud for både brukere, pasienter og pårørende
  • tilbud for folk i alle aldre, barn, ungdom, unge voksne, voksne og eldre

Kort og godt eller artikkel

Praksiseksempler skrevet av dere som jobber i lærings- og mestringsfeltet, kan være nyttige for andre som skal i gang med lærings- og mestringstilbud for en bestemt målgruppe. Her ser du praksiseksemplene som ble skrevet i forbindelse med skrivekurs i høst – tolv artikler om ulike tema og av ulik lengde.

NK LMHs nye kommunikasjonsnettverk har kommet med innspill på at det ikke er nødvendig med omfattende beskrivelser for at praksiseksemplene skal ha nytteverdi for andre. Det å vite at andre har jobbet med et tilbud som man skal i gang med, slik at man vet hvem man eventuelt kan kontakte for å få gode råd, har en verdi i seg selv, derfor kan du velge om du vil skrive en artikkel eller bidra med det vi kaller lærings- og mestringstilbud – kort og godt.

Vil du bidra?

Dersom du er interessert i å dele dine erfaringer med andre, kan du ta kontakt med oss på e-post kommunikasjon[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ før du sender e-posten). Skriv kort om tilbudet du ønsker å presentere (hvem er det for og hva handler det om, hvor lenge har det vært arrangert, hvem er involvert) og hvordan vi kan komme i kontakt med deg.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 26. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.