Publisert

Vil du bidra med praksiseksempel?

NK LMH ønsker å få inn flere praksiseksempler fra dere som jobber med lærings- og mestringstilbud. Fyll ut skjemaet på denne siden for å dele dine erfaringer med andre.

Illustrasjonsfoto praksiseksempler fra skrivekurs høsten 2013.
Illustrasjonsfoto fra praksiseksempler fra skrivekurs høsten 2013.

Brukerundersøkelsen Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) hadde på nyåret, viste at dere som bruker mestring.no, synes det er viktig å ha beskrivelser av lærings- og mestringstilbud på nettsiden, derfor ønsker NK LMH å få større bredde i lærings- og mestringstilbudene som er beskrevet på mestring.no.

Generelle beskrivelser

Vi er ute etter generelle beskrivelser av innholdet i lærings- og mestringstilbud for ulike målgrupper. Vi skal altså ikke lage en kurskalender som sier hvor og når ulike kurs blir holdt. I denne omgang begrenser vi oss til lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende. Vi kommer tilbake med muligheten for å skrive om helsepedagogiske tilbud.

Hva slags bidrag ønsker vi?

Sidestilt samarbeid en forutsetning

Praksiseksemplene skal leses av andre fagpersoner eller brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbud. Det er en forutsetning at det har vært sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter for å utvikle og gjennomføre tilbudene dere skal beskrive.

Vi ønsker bidrag fra

 • fagpersoner og brukerrepresentanter
 • kommuner og helseforetak

Vi ønsker omtale av

 • diagnosespesifikke tilbud og diagnoseuavhengige tilbud
 • tilbud for både brukere, pasienter og pårørende
 • tilbud for folk i alle aldre, barn, ungdom, unge voksne, voksne og eldre

Kort og godt eller artikkel

Praksiseksempler skrevet av dere som jobber i lærings- og mestringsfeltet, kan være nyttige for andre som skal i gang med lærings- og mestringstilbud for en bestemt målgruppe. Her ser du praksiseksemplene som ble skrevet i forbindelse med skrivekurs i høst – tolv artikler om ulike tema og av ulik lengde.

NK LMHs nye kommunikasjonsnettverk har kommet med innspill på at det ikke er nødvendig med omfattende beskrivelser for at praksiseksemplene skal ha nytteverdi for andre. Det å vite at andre har jobbet med et tilbud som man skal i gang med, slik at man vet hvem man eventuelt kan kontakte for å få gode råd, har en verdi i seg selv, derfor kan du velge om du vil skrive en artikkel eller bidra med det vi kaller lærings- og mestringstilbud – kort og godt.

Dette gjør du for å bidra

For deg som vil bidra med lærings- og mestringstilbud – kort og godt

 • Avklar internt at det er greit at du bidrar med praksiseksempel.
 • Fyll ut skjemaet under.
 • Svar nei på spørsmålet «Vil du skrive artikkel?».
 • Send inn skjemaet.
 • Dersom vi trenger mer utfyllende informasjon før vi publiserer på mestring.no, tar vi kontakt med deg når vi har lest det du har sendt inn.
 • Vi publiserer på mestring.no.
 • Vi betaler ikke honorar for denne kortvarianten.

Gå til skjemaet.

For deg som vil bidra med artikkel

 • Avklar internt at det er greit at du bidrar med praksiseksempel.
 • Fyll ut skjemaet under.
 • Svar ja på spørsmålet «Vil du skrive artikkel?».
 • Send inn skjemaet.
 • Vi tar kontakt med deg når vi har lest det du har sendt inn, for å diskutere videre arbeid med artikkelen og honorar.
 • Etter at vi har snakket sammen, sender vi deg mal for artikkelen og skriveveiledning.
 • Du skriver første versjon av artikkelen og sender til oss.
 • Vi gir tilbakemeldinger på tittel, ingress, oppbygging av artikkelen og språk og kommer med spørsmål dersom det er informasjon vi savner.
 • Du ser på våre tilbakemeldinger, ferdigstiller artikkelen og sender til oss sammen med bilder dersom du har det.
 • Eventuelt ny runde med innspill og bearbeidet versjon av artikkel fra deg.
 • Vi bearbeider artikkelen redaksjonelt, kjøper bilder fra bildedatabaser dersom du ikke har bilde, og sender til deg for godkjenning.
 • Vi publiserer på mestring.no.
 • Du får honorar etter avtale.

Dersom du har spørsmål du ønsker svar på før du fyller ut skjemaet, kan du sende dem på e-post til kommunikasjon[at]mestring.no .

Fyll ut skjemaet for å bidra med praksiseksempel

 • Vil du skrive artikkel? * Påkrevd
 • Kort om tilbudet

 • Planlegging

 • Gjennomføring

 • Evaluering

 • Annet

 • Har du bilder vi kan bruke som illustrasjonsfoto når vi publiserer saken?
  Dersom du svarer ja, tar vi kontakt med deg for å få det før vi publiserer.
 • Kontaktinformasjon for NK LMH (her må du fylle ut alle feltene)

 • Navn * Påkrevd
 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 26. februar 2014.
 • Sist oppdatert: 5. desember 2018.