Publisert

Nasjonalt samarbeid om helsepedagogikk

Helsepedagogikksamling, 406

NK LMH har startet arbeidet med å lage en nasjonal planskisse for satsing på helsepedagogikk. Nå i februar var representanter fra hele landet samlet i to dager for å gi innspill til dette arbeidet.

Helsepedagogikk er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) de neste tre årene. Målet er blant annet er å definere, videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud innen læring og mestring, gjennom å formidle nasjonale anbefalinger som fremmer brukermedvirkning og mestring.

Planskisse

Den 13.–14. februar hadde NK LMH ved spesialrådgiverne Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Tone Nøren, invitert til oppstartssamling for satsingsområdet. Her deltok fagpersoner fra lærings- og mestringstjenester fra hele landet og brukerrepresentanter. De bidro med råd og innspill i tilknytning til planskisse for det nasjonale arbeidet.

Helsepedagogikksamling februar 2014
Deltakere på samlingen, fra venstre: Tone Nøren (NK LMH), Liv-Grethe Kristoffersen Rajka (NK LMH), Hilde Blindheim Børve (Helse Bergen HF, Helse Vest RHF), Monica Balswick (Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad, Helse Nord RHF), Marie Moksness (NK LMH), Anette Eie (Oslo universitetssykehus HF), Helene Holand (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)), Ann Kathrin Hagen Røstad (Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge RHF), Tone Vangen Fagerheim (Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø, Helse Nord RHF), Anita Østheim (Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF), Håvard Dahl (Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Sørlandet sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF), Per Møller Axelsen (erfaringskonsulent, Oslo universitetssykehus HF), Anita Strøm (Diakonhjemmet Høgskole, foredragsholder) og Kari Fredriksen (Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF). Nina B. Ødegaard (Høgskolen i Oslo og Akershus) var ikke til stede da bildet ble tatt. Lars Ranheim (St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF) var ikke med på samlingen, og det mangler foreløpig brukerrepresentant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

 

Skrevet av Tone Nøren og Norunn K. Torheim. Foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 27. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 3. juli 2014.