Publisert

Unge lærer å mestre helseutfordringer i fellesskap

I siste nummer av Tidsskrift for helsesøstre kan du lese om NK LMHs utviklingsprosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM).

Omtale av UMM, Tidsskrift for helsesøstre 1-2014
Klikk på bildet for å laste ned pdf av artikkelen.

 

Ung medvirkning og mestring (UMM)

– lærings- og mestringstilbud og kompetansehevingsprogram

umm_ingressbildeGjennom UMM-prosjektet utvikler NK LMH diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres nærstående.

NK LMH utvikler også et kompetansehevingsprogram, «Treff meg!», for fagpersoner som jobber med unge. Her er det laget en film som skal bidra til refleksjon rundt egen praksis og synliggjøre mulige samarbeidsløsninger i møter med unge. Filmen kan brukes på fagdager for fagpersoner. Den kan også brukes på samlingene for de unge og deres nærstående.

UMM-prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF).
NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

Les mer om UMM på prosjektets nettsider mestring.no/umm

Karen Therese Sulheim Haugstvedt fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har skrevet artikkelen «Lærer å mestre sykdom i fellesskap» i Tidsskrift for helsesøstre 1-2014.

Haugstvedt har ansvar for Ahus’ utprøving av lærings- og mestringstilbudene som Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) utvikler for unge, i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) (se faktaboks). I artikkelen skriver hun om dette arbeidet.

Les artikkelen (pdf).

Ett av to pilotsteder

Den overordnende målsettingen med UMM er å bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangene fra å være barn til å være ungdom og fra å være ungdom til å bli voksen.

Ahus er ett av to pilotsteder for UMM. Sørlandet sykehus HF er det andre. Begge pilotstedene har vært med på å utvikle UMM.
Les mer om deres arbeid med å tilpasse UMM til lokale forhold.

Blir tilgjengelig for alle før sommeren

NK LMHs evaluerer nå både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet som er laget i UMM.

Reviderte versjoner av tilbudene og kompetansehevingsprogrammet blir tilgjengelig på mestring.no før sommeren. Da kan alle som ønsker det, enten i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, ta i bruk UMM-tilbudene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 4. mars 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.