Publisert

Les praksiseksemplene fra høstens skrivekurs

I tre måneder har vi publisert praksiseksempler fra skrivekurset NK LMH og NAPHA arrangerte sammen i høst. Her får du alle tolv artiklene samlet.

 

Om skrivekurset og praksiseksemplene

Høsten 2013 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) skrivekurs sammen. Kurset var beregnet på ansatte og brukerrepresentanter i spesialist- eller kommunehelsetjenesten som har utviklet lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse- og rusarbeid. Les mer om skrivekurset.

Tekstene som ble produsert på skrivekurset, har i perioden november 2013 til februar 2014 blitt publisert på NK LMHs og NAPHAs nettsteder. Du finner tekstene på NK LMHs nettsted mestring.no i verktøykassa og på NAPHAs nettsted psykiskhelsearbeid.no under temaet læring og mestring.

Vil du skrive praksiseksempel?

Vi håper tekstene fra skrivekurset vil inspirere flere til å skrive fra egen praksis. NK LMH vil i løpet av våren utarbeide maler og skriveveiledning for praksiseksempler og honorere artikkelforfatterne. Slik ønsker NK LMH å tilby større bredde i lærings- og mestringstilbudene som er formidlet i verktøykassa på mestring.no.

Så følg med på mestring.no for nærmere informasjon, eller ta kontakt oss allerede nå om du ønsker å dele dine erfaringer med andre som jobber innen lærings- og mestringsfeltet. Vi ønsker bidrag fra både helseforetak og kommuner og fra både fagpersoner og brukerrepresentanter.

Fra «Overlevelseskurs for ungdom» til «Drop–in for ungdom og ungdomsforeldre»

Drop-in, brosjyretoppSystematisk jobbing med brukermedvirkning ved lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus, har resultert i et ungdomstilbud som er i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Hvordan kan vi nå ut til ungdommene med tilbudet?

Av Kari Fredriksen, leder av lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssjukehus.

Les artikkelen, publisert 4. februar 2014

Samhandling om lærings- og meistringstilbod for personar som har kols

Kols. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lungerehabilitering som del av lærings- og meistringskurs for personar som har kronisk lungesjukdom, kan bidra til at dei meistrar kvardagen betre. Korleis kan denne store pasientgruppa ivaretakast i eit pasientforløp?

Av Jorunn Sekse, funksjonsleiar/sjukepleiar ved lærings- og meistringssenteret (LMS) Odda sjukehus, Helse Fonna HF

Les artikkelen, publisert 28. januar 2014

Livet med LAR – kurs for LAR-pasientar

Sjåfør. Foto: colourbox.comKurset for pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har blitt utvikla i samarbeid mellom pasientar, ruskonsulentar frå kommunar og helseføretaket og koordinator frå lærings- og meistringssenteret i Helse Fonna HF. Når samarbeid og oppfølging frå fagsida er god, blir kursdeltakarane nøgde.

Av Kari Vik Stuhaug, førstekonsulent ved lærings- og meistringssenteret/barn som pårørande, Helse Fonna HF. 

Les artikkelen, publisert 21. januar 2014

Gode erfaringar med pasient- og personalundervisning som lærings- og meistringstilbod

Dato. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lærings- og meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna HF har i fem år arrangert pasient- og personalundervisning ved Valen sjukehus og Folgefonn DPS . Tilbodet er i dag godt innarbeid og har god deltaking.

Av Aase Borgen Haktorson, psykiatrisk sjukepleiar som jobbar i fagstilling i lærings- og mestringssenteret (LMS) psykisk helsevern i Helse Fonna HF. 

Les artikkelen, publisert: 14. januar 2014

Den kraftfulle gjenkjennelsen

Gjenkjennelse hjerter. Foto: colourbox.comI mitt møte med min egen alvorlige psykiske sykdom var det å møte mennesker med samme sykdom en inspirasjon og avgjørende faktor i min bedringsprosess. I dag deler jeg mine erfaringer med dem som trenger det.

Av Wenche Evensen, erfaringsmedarbeider i en 20 prosent stilling tilknyttet lærings- og mestringssenteret ved psykiatrisk klinikk, Helse Fonna HF.

Les artikkelen, publisert 7. januar 2014

Skolen – viktig arena for å oppdage barn som sliter

Skole. Illustrasjonsfoto: colourbox.comI et prosjekt i Stavanger setter familieterapeuter søkelys på hvordan man kan samarbeide med skolene for å oppdage barn som sliter fordi de har rusmisbruk eller psykisk/somatisk sykdom i familien.

Av Lise Rasmussen, familieterapeut ved PårørendeSenteret i Stavanger.

Les artikkelen, publisert 17. desember 2013

Søskengrupper som gir mestring

Søskengrupper. Foto; colourbox.comSøsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Av Inger Marie Opøien, fagrådgiver ved lærings- og mestringssenteret, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk), St. Olavs Hospital HF.

Les artikkelen, publisert 10. desember 2013

Mestringskurs for pårørende

Tre. Foto: Jane Elin Marthinussen for PårørendeSenteretPårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år utviklet mestringstilbud for pårørende. Tilbudene kan være nyttige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten ellers i landet.
Av Liv Kleppe, klinisk sosionom og familieterapeut og daglig leder ved PårørendeSenteret i Stavanger.

Les artikkelen, publisert 3. desember 2013

Selvhjelpsgrupper god «terapi» for pårørende

Selvhelpsgrupper pårørende. Foto: ColourboxI møte med andre i samme situasjon får pårørende hjelp til å takle utfordringer, som sorg og skuffelse over de tapte mulighetene og alle løgnene som følger med rusproblemene.

Av Reidun Sundli Ramberg, erfaringsmedarbeider ved lærings- og mestringssenteret ved Rusbehandling Midt-Norge HF.

Les artikkelen, publisert 26. november 2013

Viktig møtested for pårørende og fagfolk på rusfeltet

Dame med paraply. Illustrasjonsfoto: istockphoto.comPå Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Av Helga Melkeraaen, seniorrådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge HF/lærings- og mestringssenteret.

Les artikkelen, publisert 19. november 2013

Pårørendeundervisning som bygger bro

Kunnskapstråder. Foto: Dora Schmidt Stendal.Det eksisterer et gap mellom de profesjonelles og de pårørendes opplevelse av behandlingstilbudet. Dette viste seg tydelig da vi åpnet for erfaringsutveksling i undervisningen for pårørende.

Av Dora Schmidt Stendal, fagutvikler ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Tromsø.

Les artikkelen, publisert 12. november 2013

Opplæring for pårørende – felles læringsarena

Illustrasjonsfoto: Undervisningskveld.Fagpersoner kan lære mye av undervisningskveldene for pårørende. I Tromsø skifter perspektivet etter pausen.

Av Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Les artikkelen, publisert 5. november 2013

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 12. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.