Publisert

Nettverket for kommunesatsing sparket i gang

Det nasjonale nettverket knyttet til kommunale lærings- og mestringstjenester ble sparket i gang med nettverkssamling på Gardermoen 5. september. Du kan fortsatt bli med i nettverket.

Bruker pilene på bildet for å bla deg framover i bildekarusellen.

Første del av nettverkssamlingen 5. september bestod av innlegg fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), FFO og Helsedirektoratet. Andre del bestod av en dialogkafé der deltakerne diskuterte ulike spørsmål ved rundbord. Dialogkafeen ble avsluttet med en vernissasje og oppsummering.

Se programmet for samlingen. Der finner du nå lenker til alle presentasjonene.

Se oppsummering av dialogkafeen (pdf).

Nettverkets mandat

Nettverket skal bidra til

  • kompetanseutveksling, -spredning og -oppbygging
  • fag- og kunnskapsutvikling (kunnskapsbasert praksis)
  • nettverksbygging og etablering av faglige kontaktpunkter i, og på tvers av, regioner, fylker og kommuner

Jobber videre med innspillene

– Det var en spennende forsamling som var sammensatt av folk fra alle helseregioner og helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner. Vi ser at vi har fått inn mange gode innspill å jobbe videre med, sier Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for NK LMHs kommunesatsing.

Arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing vil se nærmere på innspillene. Når det er gjort, kommer det egen sak om det her på mestring.no.

Nytt hefte med praksiseksempler

I forbindelse med nettverkssamlingen har NK LMH laget et hefte med praksiseksempler.

Les mer om det, og last det ned fra nett.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 5. september 2014.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.